SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

[Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định

Khi bạn mới học lập trình thì bài tập kiểm tra số nguyên tố gặp rất thường xuyên, vì nó tập cho bạn tư duy để giải quyết một bài toán. Nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình C tìm số nguyên tố trong một phạm vi nào đó.

Ví dụ cho phạm vi từ 1 đến 10, thì bạn sẽ trả về các số nguyên tố gồm: 2, 3, 5, 7. Bạn phải hiểu một chút về khái niệm số nguyên tố là gì đã, để từ đó tìm ra giải thuật.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. 2 lá số nguyên tố nhỏ nhất, không có số nguyên tố lớn nhất.

Vậy để xác định một số có phải là SNT hay không thì ta chỉ việc kiểm tra trong phạm vi từ 2 đến nó, nếu xuất hiện số nào mà nó chia hết thì không phải là SNT, ngược lại là SNT.

Bài tập C - In ra dãy số nguyên tố

Bài tập này sẽ yêu cầu bạn nhập vào hai số num1, num2, sau đó sẽ in ra các số nguyên tố trong phạm vi này.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int num1, num2, flag_var, i, j;
 
  /* yêu cầu người dùng nhập vào 2 số giới hạn
  * VD 1 đến 100, 10 đến 1000 vv.
  */
  printf("Nhập vào hai số nguyên dương bất kì, số đầu bé hơn số sau:");
  //Lưu hai số bằng lệnh scanf
  scanf("%d %d", &num1, &num2);
 
  //Hiện thị số nguyên tốt trong phạm vi này
  printf("SNT trong phạm vi từ %d đến %d là:\n", num1, num2);
  for(i=num1+1; i<num2; ++i)
  {
   flag_var=0;
   for(j=2; j<=i/2; ++j)
   {
     if(i%j==0)
     {
      flag_var=1;
      break;
     }
   }
   if(flag_var==0)
     printf("%d\n",i);
 }
 return 0;
}

Kết quả: Giả sử bạn nhập hai số từ 1 đến 50 thì kết quả sẽ như sau:

Nhập vào hai số nguyên dương bất kì, số đầu bé hơn số sau:
SNT trong phạm vi từ 1 đến 50 là: 1 50
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47

Trong bài này mình chỉ dùng vòng lặp chạy từ 2 đến n/2, lý do là một số chỉ chia hết từ 1 đến một nửa của nó mà thôi. Ví dụ bạn nhập số 10 thì ta chỉ cần kiểm tra từ 2 đến 5 là được.

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top