Java - Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.

Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 số trong đoạn [1...12] và hiển thị tháng tương ứng với số đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải
public static void main(String[] args) {
	int number = (int) (System.currentTimeMillis() % 12 + 1);
	String month = "";
		
	switch (number) {
		case 1:
			month = "Tháng 1";
			break;
		case 2:
			month = "Tháng 2";
			break;
		case 3:
			month = "Tháng 3";
			break;
		case 4:
			month = "Tháng 4";
			break;
		case 5:
			month = "Tháng 5";
			break;
		case 6:
			month = "Tháng 6";
			break;
		case 7:
			month = "Tháng 7";
			break;
		case 8:
			month = "Tháng 8";
			break;
		case 9:
			month = "Tháng 9";
			break;
		case 10:
			month = "Tháng 10";
			break;
		case 11:
			month = "Tháng 11";
			break;
		case 12:
			month = "Tháng 12";
			break;
	}
		
	// kết quả được hiển thị ngẫu nhiên sau mỗi lần biên dịch
	System.out.println(month);
}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình:

Trở thành Android Developer chuyên nghiệp với 30h học
Bạn muốn trở thành một nhà phát triển mobile app trên nền tảng Android? Vậy thì đây là khóa học rất phù hợp với bạn, chi phí rẻ, học online tại nhà.
XEM NGAY

Nguồn: freetuts.net