toan hoc jpg Lý thuyết đại số

Quảng cáo

[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...

Đề bài: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông.

bai 01 JPG

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Để giải bài này các em phải biết cú pháp để khai báo một tập hợp, sau đó là dùng kí hiệu để khai báo các phần tử 12 và 16 có nằm trong tập hợp A đó không.

1/ Cách viết tập hợp A thứ nhất

A = {9;10;11;12;13}

2/ Cách viết tập hợp A thứ hai

A = {x N | x > 8, x <14}, trong đó N là tập hợp các số tự nhiên

Quảng cáo

3/ Viết ký hiệu thích hợp vào ô vuông

  • 12 A
  • 14 A

Quảng cáo

Giải bài tập SGK trang 6: Tập hợp, phần tử của tập hợp

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top