Home > Toán > Lý thuyết đại số > [SGK Toán 6 trang 6] - Bài 2 - Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"

[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 2 - Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"

Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải: Để làm bài này các em phải hiểu những lưu ý này.

  • Mỗi chữ cái trong từ toán học chính là một phần tử.
  • Giá trị của mỗi phần tử là duy nhất, vì vậy nếu xuất hiện 2 giá trị trùng nhau thì chỉ liệt kê một lần. Như trong bài tập này là chữ O xuất hiện 2 lần.
  • Không liệt kê dấu, vì đề bài yêu cầu là tập hợp các chữ cái.

Lời giải: Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC", lúc này A được biểu diễn như sau:

Chúng ta có các chữ cái: T,O,A,N,H,O,C. Tuy nhiên vì chữ O xuất hiện 2 lần nên ta chỉ liệt kê một lần trong tập hợp mà thôi. Kết quả như sau:

X = {T,O,A,N,H,C}

Lưu ý: Bạn có thể thay X bằng một tên khác bất kì, nhưng không được trùng với các chữ cái trong tập hợp.

Nguồn: freetuts.net

Giải bài tập SGK trang 6: Tập hợp, phần tử của tập hợp
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 1 - Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 ...
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 2 - Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC"
[SGK Toán 6 trang 6] - Bài 3 - Cho hai tập hợp A = {a, b}, B = {b,x,y}, điền kí hiệu thích hợp

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP