PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự khác nhau giữa hai cách khai báo key trong đối tượng Javascript

Có một câu hỏi khá phổ biến mà nhiều bạn học Javascript thắc mắc đó là cách khai báo key có dấu " và không dấu " trong Javascript có gì khác nhau. 

Ví dụ: 

var blog = {
  "author" : "Nguyễn Văn Cường",
  "domain" : "freetuts.net"
};

var blog = {
  author : "Nguyễn Văn Cường",
  domain : "freetuts.net"
};

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Thông thường mình hay khai báo key là không có dấu " bởi vì như vậy trong đẹp hơn. Tuy nhiên sẽ có trường hợp chúng ta bắt buộc phải sử dụng dấu " để khai báo key.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

var blog = {
  "author-name" : "Nguyễn Văn Cường",
  "domain-name" : "freetuts.net"
};

Trong ví dụ nay thì hai key author-namedomain-name sử dụng dấu - để ngăn cách, vì vậy ta bắt buộc phải sử dụng dấu nháy để bao quanh nó. 

Để lấy hay key trên thì ta phải sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

blog['author-name'];
blog['author-name'];

Lấy như cách dưới đây là sai:

blog.author-name; // Sai
blog.author-name; // Sai

Vậy tóm lại trường hợp key có sử dụng ký tự đặc biệt thì bạn bắt buộc sử dụng dấu nháy đơn hoặc nháy kép để bao quanh chúng.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top