PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sự khác nhau giữa hai cách khai báo key trong đối tượng Javascript

Có một câu hỏi khá phổ biến mà nhiều bạn học Javascript thắc mắc đó là cách khai báo key có dấu " và không dấu " trong Javascript có gì khác nhau. 

Ví dụ: 

var blog = {
  "author" : "Nguyễn Văn Cường",
  "domain" : "freetuts.net"
};

var blog = {
  author : "Nguyễn Văn Cường",
  domain : "freetuts.net"
};

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Thông thường mình hay khai báo key là không có dấu " bởi vì như vậy trong đẹp hơn. Tuy nhiên sẽ có trường hợp chúng ta bắt buộc phải sử dụng dấu " để khai báo key.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

var blog = {
  "author-name" : "Nguyễn Văn Cường",
  "domain-name" : "freetuts.net"
};

Trong ví dụ nay thì hai key author-namedomain-name sử dụng dấu - để ngăn cách, vì vậy ta bắt buộc phải sử dụng dấu nháy để bao quanh nó. 

Để lấy hay key trên thì ta phải sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

blog['author-name'];
blog['author-name'];

Lấy như cách dưới đây là sai:

blog.author-name; // Sai
blog.author-name; // Sai

Vậy tóm lại trường hợp key có sử dụng ký tự đặc biệt thì bạn bắt buộc sử dụng dấu nháy đơn hoặc nháy kép để bao quanh chúng.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top