BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String capitalize() trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về hàm capitalize() trong Python và cách nó giúp chuyển đổi chữ cái đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi bước vào việc sử dụng hàm capitalize(),mình cần hiểu cách hoạt động của nó. Hàm capitalize() chuyển đổi chữ cái đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa, trong khi giữ nguyên các chữ cái còn lại. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn đảm bảo rằng chữ cái đầu tiên của một từ hoặc câu được viết hoa chính xác.

Cú pháp của hàm capitalize()

Cú pháp sử dụng hàm capitalize() như sau:

string.capitalize()

Ví dụ sử dụng hàm capitalize()

Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ hoa trong một từ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string = "hello"
capitalized_string = string.capitalize()
print(capitalized_string)

Kết quả:

Hello

Chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ hoa trong một câu:

sentence = "welcome to python programming"
capitalized_sentence = sentence.capitalize()
print(capitalized_sentence)

Kết quả:

Welcome to python programming

Lưu ý khi sử dụng hàm capitalize()

  • Hàm capitalize() chỉ chuyển đổi chữ cái đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa. Các chữ cái khác trong chuỗi không bị ảnh hưởng.
  • Nếu chuỗi đã được viết hoa chữ cái đầu tiên, hàm capitalize() không thay đổi gì và trả về chuỗi ban đầu.
  • Nếu chuỗi trống, hàm capitalize() sẽ trả về chuỗi rỗng.
  • Các chữ cái đầu tiên của các từ trong chuỗi không bị ảnh hưởng.

Kết bài viết

Hàm capitalize() trong Python là một công cụ hữu ích giúp chuyển đổi chữ cái đầu tiên của một chuỗi thành chữ hoa. Việc sử dụng hàm này giúp bạn làm việc với các chuỗi văn bản một cách dễ dàng và chính xác. Bạn có thể áp dụng hàm capitalize() cho từng từ hoặc cả một câu. Hy vọng bạn sẽ tận dụng được hàm capitalize() để tối ưu hóa quá trình xử lý chuỗi của bạn.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top