BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set pop() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set pop() trong Python, công dụng của nó là dùng để loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set. 

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình không rõ Python tạo ra hàm này để làm gì, bởi việc loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên thì ít khi được sử dụng trong thực tế.

1. Cú pháp Set pop()

Giống như ý nghĩa của nó, cú pháp như sau:

set.pop()

Trong đó set là tập hợp bạn muốn loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên. Nó không có tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giá trị trả về: Phương thức này sẽ loại bỏ 1 phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set, sau đó trả kết quả về là Set mới sau khi đã loại bỏ.

2. Ví dụ Set pop()

Hãy xem các ví dụ sử dụng pop() để xóa phần tử ngẫu nhiên sau.

Ví dụ: Hãy xóa một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set

A ={'a', 'b', 'c', 'd'}

print('Return Value is', A.pop())
print('A = ', A)

Kết quả của chương trình này như sau:

Return Value is d
A =  {'a', 'b', 'c'}

Lời kết: Trên là tất cả thông tin về cách sử dụng của phương thức set pop() trong Python, chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top