BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
Dự án mới của mình là gamehow.net, mời anh em ghé thăm và góp ý ạ.

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set pop() trong Python

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu phương thức Set pop() trong Python, công dụng của nó là dùng để loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set. 

Mình không rõ Python tạo ra hàm này để làm gì, bởi việc loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên thì ít khi được sử dụng trong thực tế.

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp Set pop()

Giống như ý nghĩa của nó, cú pháp như sau:

set.pop()

Trong đó set là tập hợp bạn muốn loại bỏ một phần tử ngẫu nhiên. Nó không có tham số truyền vào.

Giá trị trả về: Phương thức này sẽ loại bỏ 1 phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set, sau đó trả kết quả về là Set mới sau khi đã loại bỏ.

2. Ví dụ Set pop()

Hãy xem các ví dụ sử dụng pop() để xóa phần tử ngẫu nhiên sau.

Ví dụ: Hãy xóa một phần tử ngẫu nhiên ra khỏi Set

A ={'a', 'b', 'c', 'd'}

print('Return Value is', A.pop())
print('A = ', A)

Kết quả của chương trình này như sau:

Return Value is d
A =  {'a', 'b', 'c'}

Lời kết: Trên là tất cả thông tin về cách sử dụng của phương thức set pop() trong Python, chúc các bạn học tốt.

Cùng chuyên mục:

Hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary clear() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary clear() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary copy() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary copy() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary fromkeys() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary get() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary get() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary items() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary items() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm Dictionary keys() trong Python

Cách dùng hàm Dictionary keys() trong Python

Hàm List append() trong Python

Hàm List append() trong Python

Cách dùng hàm List append() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Hàm List extend() trong Python

Cách dùng hàm List extend() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Hàm List insert() trong Python

Cách dùng hàm List insert() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Hàm List remove() trong Python

Cách dùng hàm List remove() trong Python

Hàm List index() trong Python

Hàm List index() trong Python

Cách dùng hàm List index() trong Python

Hàm List count() trong Python

Hàm List count() trong Python

Cách dùng hàm List count() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Hàm List pop() trong Python

Cách dùng hàm List pop() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Hàm List reverse() trong Python

Cách dùng hàm List reverse() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Hàm List sort() trong Python

Cách dùng hàm List sort() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Hàm List copy() trong Python

Cách dùng hàm List copy() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Hàm List clear() trong Python

Cách dùng hàm List clear() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Hàm Set remove() trong Python

Cách dùng hàm Set remove() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Hàm Set add() trong Python

Cách dùng hàm Set add() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Hàm Set copy() trong Python

Cách dùng hàm Set copy() trong Python

Top