BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set difference_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến phương thức Set difference_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như Set difference(), chỉ có sự khác biệt là Set difference() không làm thay đổi dữ liệu của set, còn difference_update() thì có.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm set difference_update() trong Python

Trước tiên hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

A.difference_update(B)

Hàm này sẽ làm thay đổi các phần tử trong A, nó sẽ giữ lại những phần tử của A mà không có trong B.

Giá trị trả về: Vì hàm này cập nhật set A nên nó sẽ không trả về gì cả mà thay vào đó sẽ update trực tiếp vào set A.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Như ở hàm difference() thì ta có thể sử dụng toán tử - để thay thế, nhưng với difference_update thì không thể.

2. Ví dụ hàm difference_update() trong Python

Bây giờ hãy làm một ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng nhé, nó rất đơn giản và dễ hiểu.

Ví dụ: Hãy loại bỏ những phần tử trong set A và tồn tại trong set B.

A = {'a', 'c', 'g', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

result = A.difference_update(B)

print('A = ', A)
print('B = ', B)
print('result = ', result)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

A =  {'d', 'a'}
B =  {'c', 'g', 'f'}
result =  None

Lời kết: Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm Set difference_update(). Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cho phù hợp nhé.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top