BUILT-IN FUNCTIONS
DICTIONARY METHODS
LIST METHODS
SET METHODS
STRING METHODS
TUPLE METHODS
PYTHON FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm Set difference() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set difference() trong Python, hàm nay có công dụng trả về những phần tử của set A mà khồng nằm trong Set B.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm difference() trong Python

Giả sử ta có hai set A và B, bây giờ cần lấy những phần tử nằm trong A mà không có trong B thì hình ảnh sau sẽ mô tả cho phép toán này.

set difference python jpg

Cú pháp
A.difference(B)

Trong đó:

  • A là set ban đầu, nó sẽ trả về các phần tử trong A mà không nằm trong B
  • B là set cần so sánh

Phương thức này trả về sự khác biệt của hai tập hợp A, B và đó cũng là một tập hợp. Nó không sửa đổi các bộ ban đầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Ví dụ hàm difference() trong Python

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng của hàm này.

Ví dụ 1: Sử dụng hàm difference

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

# Equivalent to A-B
print(A.difference(B))

# Equivalent to B-A
print(B.difference(A))

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

{'b', 'a', 'd'}
{'g', 'f'}

Ví dụ 2: Sử dụng toán tử - để thay thế

Thực chất đây là phép trừ nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng toán tử - để thay thế cho diference.

A = {'a', 'b', 'c', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

print(A-B)

print(B-A)

Chạy lên kết quả cũng không khác gì so với ví dụ 1.

Lời kết: Như vậy là bạn đã hiểu được ý nghĩa của phương thức set.diference() trong Python. Và lưu ý rằng vì thực chất phương thức này là một phép trừ nên bạn có thể sử dụng phép trừ để thay thế.

Cùng chuyên mục:

Django Todo App trong Python

Django Todo App trong Python

Django Registration trong Python

Django Registration trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Delete Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Django Edit Form trong Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Cách tạo Flash Message Django bằng Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Hướng dẫn tạo Migration Django trong Python

Model Django trong Python cho người mới

Model Django trong Python cho người mới

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo Template Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Hướng dẫn tạo App Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Giới thiệu Django trong Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Hướng dẫn triển khai Smart Contracts với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Phân tích dữ liệu Blockchain với Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Top 4 thư viện phổ biến nhất của NLP trong Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Các cách tối ưu quy trình MLOps Với Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Kết hợp DevOps với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tích hợp Docker và Kubernetes với MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Tìm hiểu về MLOps trong Python

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Top