Home > Python Function > Set Methods > Set difference_update()

Hàm Set difference_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến phương thức Set difference_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như Set difference(), chỉ có sự khác biệt là Set difference() không làm thay đổi dữ liệu của set, còn difference_update() thì có.

1. Hàm set difference_update() trong Python

Trước tiên hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

A.difference_update(B)

Hàm này sẽ làm thay đổi các phần tử trong A, nó sẽ giữ lại những phần tử của A mà không có trong B.

Giá trị trả về: Vì hàm này cập nhật set A nên nó sẽ không trả về gì cả mà thay vào đó sẽ update trực tiếp vào set A.

Như ở hàm difference() thì ta có thể sử dụng toán tử - để thay thế, nhưng với difference_update thì không thể.

2. Ví dụ hàm difference_update() trong Python

Bây giờ hãy làm một ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng nhé, nó rất đơn giản và dễ hiểu.

Ví dụ: Hãy loại bỏ những phần tử trong set A và tồn tại trong set B.

A = {'a', 'c', 'g', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

result = A.difference_update(B)

print('A = ', A)
print('B = ', B)
print('result = ', result)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

A =  {'d', 'a'}
B =  {'c', 'g', 'f'}
result =  None

Lời kết: Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm Set difference_update(). Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cho phù hợp nhé.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP