Home > Python Function > Set Methods > Set difference_update()
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Hàm Set difference_update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến phương thức Set difference_update() trong Python, phương thức này có công dụng giống như Set difference(), chỉ có sự khác biệt là Set difference() không làm thay đổi dữ liệu của set, còn difference_update() thì có.

1. Hàm set difference_update() trong Python

Trước tiên hãy tìm hiểu cú pháp của nó đã nhé.

A.difference_update(B)

Hàm này sẽ làm thay đổi các phần tử trong A, nó sẽ giữ lại những phần tử của A mà không có trong B.

Giá trị trả về: Vì hàm này cập nhật set A nên nó sẽ không trả về gì cả mà thay vào đó sẽ update trực tiếp vào set A.

Như ở hàm difference() thì ta có thể sử dụng toán tử - để thay thế, nhưng với difference_update thì không thể.

2. Ví dụ hàm difference_update() trong Python

Bây giờ hãy làm một ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng nhé, nó rất đơn giản và dễ hiểu.

Ví dụ: Hãy loại bỏ những phần tử trong set A và tồn tại trong set B.

A = {'a', 'c', 'g', 'd'}
B = {'c', 'f', 'g'}

result = A.difference_update(B)

print('A = ', A)
print('B = ', B)
print('result = ', result)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

A =  {'d', 'a'}
B =  {'c', 'g', 'f'}
result =  None

Lời kết: Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng hàm Set difference_update(). Tùy vào từng trường hợp mà bạn chọn cho phù hợp nhé.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP