PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript

Bằng kiến thức đã học trong bài lý thuyết bạn hãy tự mình biên soạn ra 5 biến đúng và 5 biến sau trong Javascript, sau đó gián giá trị cho chúng và sử dụng hàm document.write để in ra ngoài trình duyệt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này bạn phải đọc kỹ quy tắc khai báo biến. Và sau đây là bài giải tham khảo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

5 cách khai báo biến sai trong Javascript.

var $username; // Sai vì có ký tự đặc biệt $
var user name; // Sai vì có khoảng trắng
var username // Sai vì thiếu dấu chấm phẩy ở cuối lệnh
var 1username; // Sai vì ký tự đầu tiên là số
var username1 username 2 username 3; // sai vì thiếu dấu phẩy ngăn cách giữa các biến

5 cách khai báo biến đúng trong Javascript

// Khai báo biến
var domain;
var email;
var fullname, phone, skype;

// Gán giá trị cho biến
domain = 'freetuts.net';
email = 'thehalfheart@gmail.com';
fullname = 'Nguyễn Văn Cường';
phone = '0979306603';
skype = 'thehalfheart';

// In biến ra trình duyệt
document.write(domain);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(email);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(fullname);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(phone);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(skype);

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top