PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript

Bằng kiến thức đã học trong bài lý thuyết bạn hãy tự mình biên soạn ra 5 biến đúng và 5 biến sau trong Javascript, sau đó gián giá trị cho chúng và sử dụng hàm document.write để in ra ngoài trình duyệt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này bạn phải đọc kỹ quy tắc khai báo biến. Và sau đây là bài giải tham khảo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

5 cách khai báo biến sai trong Javascript.

var $username; // Sai vì có ký tự đặc biệt $
var user name; // Sai vì có khoảng trắng
var username // Sai vì thiếu dấu chấm phẩy ở cuối lệnh
var 1username; // Sai vì ký tự đầu tiên là số
var username1 username 2 username 3; // sai vì thiếu dấu phẩy ngăn cách giữa các biến

5 cách khai báo biến đúng trong Javascript

// Khai báo biến
var domain;
var email;
var fullname, phone, skype;

// Gán giá trị cho biến
domain = 'freetuts.net';
email = 'thehalfheart@gmail.com';
fullname = 'Nguyễn Văn Cường';
phone = '0979306603';
skype = 'thehalfheart';

// In biến ra trình duyệt
document.write(domain);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(email);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(fullname);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(phone);
document.write('<br/>'); // Xuống hàng
document.write(skype);

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top