PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

Có một số bạn có thói quen khi khai báo biến không sử dụng từ khóa var ở đằng trước, vậy đây là cú pháp đúng hay sai?

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Javascript khi khai báo biến bạn nên đặt từ khóa var ở đằng trướcvì đây là cú pháp chuẩn của Javascript. Javascript là ngôn ngữ có thể nói rất thoáng và nó chia ra làm hai chế độ như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Strick Mode: Đây là chế độ nghiêm ngặt, tất cả cú pháp đều phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc
  • None Strick Mode: Đây là chế độ không nghiêm ngặt (mặc định sẽ là chế độ này), nghĩa là nó có thể bỏ qua một số lỗi cơ bản

Theo mặc định thì Javascript sẽ sử dụng chế độ None Strick Mode, vì vậy nó có thể bỏ qua một số lỗi cú pháp như khai báo biến thiếu từ khóa var, thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng lệnh, ... Vì vậy một số bạn không biết cứ nghĩ là code đúng nhưng thực ra là code sai, nên nhiều khi chương trình bị lỗi mà không biết do đâu.

// Khai báo đúng
var domain = 'freetuts.net';

// Khai báo sai vì thiếu var
email = 'thehalfheart';

Mình khuyên các bạn nên sử dụng đúng cú pháp của Javascript, nếu không sau này sẽ tạo cho bạn một thói quen code sai và rất dễ phát sinh lỗi. 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top