Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

Có một số bạn có thói quen khi khai báo biến không sử dụng từ khóa var ở đằng trước, vậy đây là cú pháp đúng hay sai?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Javascript khi khai báo biến bạn nên đặt từ khóa var ở đằng trướcvì đây là cú pháp chuẩn của Javascript. Javascript là ngôn ngữ có thể nói rất thoáng và nó chia ra làm hai chế độ như sau:

  • Strick Mode: Đây là chế độ nghiêm ngặt, tất cả cú pháp đều phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc
  • None Strick Mode: Đây là chế độ không nghiêm ngặt (mặc định sẽ là chế độ này), nghĩa là nó có thể bỏ qua một số lỗi cơ bản

Theo mặc định thì Javascript sẽ sử dụng chế độ None Strick Mode, vì vậy nó có thể bỏ qua một số lỗi cú pháp như khai báo biến thiếu từ khóa var, thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng lệnh, ... Vì vậy một số bạn không biết cứ nghĩ là code đúng nhưng thực ra là code sai, nên nhiều khi chương trình bị lỗi mà không biết do đâu.

// Khai báo đúng
var domain = 'freetuts.net';

// Khai báo sai vì thiếu var
email = 'thehalfheart';

Mình khuyên các bạn nên sử dụng đúng cú pháp của Javascript, nếu không sau này sẽ tạo cho bạn một thói quen code sai và rất dễ phát sinh lỗi. 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Hãy khai báo 5 biến đúng và 5 biến sai trong Javascript
Trong Javascript có thể gán giá trị cho biến lúc khai báo không?
Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP