PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - khai báo biến không có từ var được không?

Có một số bạn có thói quen khi khai báo biến không sử dụng từ khóa var ở đằng trước, vậy đây là cú pháp đúng hay sai?

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong Javascript khi khai báo biến bạn nên đặt từ khóa var ở đằng trướcvì đây là cú pháp chuẩn của Javascript. Javascript là ngôn ngữ có thể nói rất thoáng và nó chia ra làm hai chế độ như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Strick Mode: Đây là chế độ nghiêm ngặt, tất cả cú pháp đều phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc
  • None Strick Mode: Đây là chế độ không nghiêm ngặt (mặc định sẽ là chế độ này), nghĩa là nó có thể bỏ qua một số lỗi cơ bản

Theo mặc định thì Javascript sẽ sử dụng chế độ None Strick Mode, vì vậy nó có thể bỏ qua một số lỗi cú pháp như khai báo biến thiếu từ khóa var, thiếu dấu chấm phẩy ở cuối dòng lệnh, ... Vì vậy một số bạn không biết cứ nghĩ là code đúng nhưng thực ra là code sai, nên nhiều khi chương trình bị lỗi mà không biết do đâu.

// Khai báo đúng
var domain = 'freetuts.net';

// Khai báo sai vì thiếu var
email = 'thehalfheart';

Mình khuyên các bạn nên sử dụng đúng cú pháp của Javascript, nếu không sau này sẽ tạo cho bạn một thói quen code sai và rất dễ phát sinh lỗi. 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top