Home > Javascript > Javascript căn bản > Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

DEMO

Cho khoảng từ 0 đến 100, hãy in ra tất cả các số chia hết cho 3, hãy trình bày thuật toán và hướng giải cụ thể, sau đó xây dựng ứng dụng bằng cách kết hợp lệnh if else và vòng lặp trong Javascript.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán tìm số chia hết cho 3 đã nhé. Một số chia hết cho ba khi số dư nó chia cho 3 bằng 0.

if (n % 3 == 0){
    document.write("n chia hết cho 3");
}

Như vậy trong mỗi vòng lặp ta chỉ cần sử dụng thuật toán này là có thể tìm được số chia hết cho 3. Sau đây là toàn bộ bài giải.

for (var i = 0; i <= 100; i++){
    if (i % 3 == 0){
        document.write(i + ' - ');
    }
}

Bạn có thể xem demo để hiểu rõ hơn.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0
Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP