Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0

DEMO

Hãy in ra các số từ 100 trở về 0 bằng Javascript, bạn có thể sử dụng vòng lặp for kết hợp với lênh write trong Javascript để giải. Tuy nhiên mình sẽ gợi ý cho bạn là sử dụng bước nhảy giảm trong vòng lặp nhé.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Đây là vòng lặp lặp từ cao xuống thấp nên ta sẽ sử dụng vòng lặp for với điểm bắt đầu là 100, điểm kết thúc là 0 và bước nhảy sẽ giảm 1 đơn vị.

for (var i = 100; i >= 0; i--)

Quảng cáo

Trong đó:

  • var i = 100 là điểm bắt đầu
  • i >= 0 là điểm kết  thúc
  • i-- là bước nhảy giảm

Sau đây là bài giải:

for (var i = 100; i >= 0; i--){
    document.write(i + ' - ');
}

Bạn có thể chạy demo để xem.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Một số bài tập vòng lặp for trong JS

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top