Home > Javascript > Javascript căn bản > Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100

Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100

DEMO

Hãy sử dụng vòng lặp for trong Javascript để in ra các số từ 1 đến 100, sử dụng lệnh document.write để in và thêm dấu gạch hàng - để tách biệt các số cho dễ nhìn.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này quá đơn giản vì trong video lý thuyết mình đã giải rồi, tuy nhiên mình sẽ giải thêm một lần nữa cho các bạn không xem video cũng có thể học được.

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for với điểm bắt đầu là 1 và điều kiện lặp là phải bé hơn hoặc bằng 100, bước nhảy là 1.

for (var i = 1; i <= 100; i++)

Trong đó:

  • var i = 1 là điểm bắt đầu
  • i <= 100 là điều kiện lặp
  • i++ là bước nhảy

Và đây là bài giải full.

for (var i = 1; i <= 100; i++){
    document.write(i + ' - ');
}

Quá nhanh quá nguy hiểm :)

 

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100
Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 100 - 0
Vòng lặp for trong Javascript In các số chia hết cho 3 từ 0 - 100

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP