javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Vòng lặp for trong Javascript In ra các số từ 1 - 100

DEMO

Hãy sử dụng vòng lặp for trong Javascript để in ra các số từ 1 đến 100, sử dụng lệnh document.write để in và thêm dấu gạch hàng - để tách biệt các số cho dễ nhìn.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Bài này quá đơn giản vì trong video lý thuyết mình đã giải rồi, tuy nhiên mình sẽ giải thêm một lần nữa cho các bạn không xem video cũng có thể học được.

Chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp for với điểm bắt đầu là 1 và điều kiện lặp là phải bé hơn hoặc bằng 100, bước nhảy là 1.

Quảng cáo

for (var i = 1; i <= 100; i++)

Trong đó:

  • var i = 1 là điểm bắt đầu
  • i <= 100 là điều kiện lặp
  • i++ là bước nhảy

Và đây là bài giải full.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

for (var i = 1; i <= 100; i++){
    document.write(i + ' - ');
}

Quá nhanh quá nguy hiểm :)

Quảng cáo

 

Quảng cáo

Một số bài tập vòng lặp for trong JS

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top