PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - Chuyển bài toán từ while sang do while và ngược lại

Sử dụng các kiến thức đã học về vòng lặp while và vòng lặp do while, hãy giải hai bài toán chuyển đổi cách sử dụng vòng lặp dưới đây.

Bài 01: Hãy chuyển đổi bài toán sau đây từ vòng lặp while sang vòng lặp do while

var i = 10;
while (i < 100){
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
}

Bài 02: Hãy chuyển bài toán sau đây từ vòng lặp do while sang vòng lặp while

var t = '';
    
do {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}
while (t !== 'a');

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Để giải bài này ban phải hiểu cấu trúc và ý nghĩa của từng thành phần cấu tạo nên vòng lặp while và do while.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài 01: Chuyển đổi sang vòng lặp do while

var i = 10;
do{
  document.write(i + '<br/>');
  i++;
} while (i < 100);

Bài 02: Chuyển đổi sang vòng lặp while

var t = '';
    
while (t !== 'a') {
  t = prompt('Vui lòng nhập chữ a để kết thúc vòng lặp');
}

Nếu không hiểu thì các bạn có thể comment bên dưới nhé.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top