javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

Trong Javascript có rất nhiều vòng lặp nhưng vòng lặp nào la thường xuyên sử dụng? Liệu vòng lặp while và do while có thường xuyên được sử dụng hay không? Hãy tóm tắt ba vòng lặp for, while và do while để làm sáng tỏ các câu hỏi trên.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Cho tới bài này thì mình đã giới thiệu ba vòng lặp đó là vòng lặp for, vòng lặp while và do while. Và trước khi đi vào câu hỏi thì chúng ta cần phải biết các tính chất đặc trưng của mỗi vòng lặp đã nhé.

Sơ lược về ba vòng lặp

Vòng lặp for thì cần phải xác định số lần lặp, nghĩa là điều kiện dừng phải rõ ràng và nhìn vào là có thể thấy được lặp bao nhiêu lần.

Quảng cáo

Vòng lặp while là vòng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, đây là vòng lặp hay dẫn tới bị lặp vô hạn nhiều nhất bởi điều kiện lặp có thể sẽ luôn luôn là true.

Vòng lặp do while cũng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, tuy nhiên nó có một tính chất đó là sẽ thực hiện trước khi kiểm tra điều kiện, vì vậy đây là vòng lặp có số lần thực thi luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Với các đặc điểm trên thì tùy vào mỗi bài toán mà ta sẽ quyết định chọn vòng lặp phù hợp. Ví dụ cần in các số từ 1 đến 100 thì ta chọn vòng lặp for là dễ nhất. Sử dụng hàm prompt để lấy giá trị từ người dùng cho tới khi họ không nhập thì thì ta sử dụng vòng lặp while vì đây là trường hợp không biết tổng số lần lặp.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chuyển đổi giữa các vòng lặp

Tùy vào mỗi bài toán mà ta có thể sử dụng cả 3 vòng lặp để giải, ví dụ với bài toán in các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 100 thì ta hoàn toàn sử dụng được cả ba vòng lặp trên. 

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top