PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tóm tắt ba vòng lặp for - while và do while trong Javascript

Trong Javascript có rất nhiều vòng lặp nhưng vòng lặp nào la thường xuyên sử dụng? Liệu vòng lặp while và do while có thường xuyên được sử dụng hay không? Hãy tóm tắt ba vòng lặp for, while và do while để làm sáng tỏ các câu hỏi trên.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cho tới bài này thì mình đã giới thiệu ba vòng lặp đó là vòng lặp for, vòng lặp while và do while. Và trước khi đi vào câu hỏi thì chúng ta cần phải biết các tính chất đặc trưng của mỗi vòng lặp đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sơ lược về ba vòng lặp

Vòng lặp for thì cần phải xác định số lần lặp, nghĩa là điều kiện dừng phải rõ ràng và nhìn vào là có thể thấy được lặp bao nhiêu lần.

Vòng lặp while là vòng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, đây là vòng lặp hay dẫn tới bị lặp vô hạn nhiều nhất bởi điều kiện lặp có thể sẽ luôn luôn là true.

Vòng lặp do while cũng lặp cho trường hợp không biết tổng số lần lặp, tuy nhiên nó có một tính chất đó là sẽ thực hiện trước khi kiểm tra điều kiện, vì vậy đây là vòng lặp có số lần thực thi luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Với các đặc điểm trên thì tùy vào mỗi bài toán mà ta sẽ quyết định chọn vòng lặp phù hợp. Ví dụ cần in các số từ 1 đến 100 thì ta chọn vòng lặp for là dễ nhất. Sử dụng hàm prompt để lấy giá trị từ người dùng cho tới khi họ không nhập thì thì ta sử dụng vòng lặp while vì đây là trường hợp không biết tổng số lần lặp.

Chuyển đổi giữa các vòng lặp

Tùy vào mỗi bài toán mà ta có thể sử dụng cả 3 vòng lặp để giải, ví dụ với bài toán in các số chẵn trong khoảng từ 1 đến 100 thì ta hoàn toàn sử dụng được cả ba vòng lặp trên. 

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top