PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while

Hãy sử dụng kiến thức vòng lặp for và vòng lặp while đã học để giải bài toán sau bằng hai cách, cách thứ nhất là sử dụng vòng lặp for và cách thứ hai là sử dụng vòng lặp while: Hãy in ra tất cả các số lẻ từ 0 tới 100.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần đọc bài thuật toán kiểm tra số chẵn và lẻ để hiểu cách kiểm tra một số là số chẵn hay số lẽ đã nhé, sau đó bạn tham khảo cách giải dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng vòng lặp for

XEM DEMO

for (var i = 0; i <= 100; i++)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
}

Sử dụng vòng lặp while

XEM DEMO

var i = 0;
while (i <= 100)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
  i++;
}

Qua bài này bạn thấy vỡi một bài toán bất kì thì có rất nhiều tiếp cận, và sử dụng cách nào để giải thì phụ thuộc vào kiến thức của người lập trình viên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Rất đơn giản nên mình sẽ không giải thích gì thêm nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top