PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - giải bài toán bằng vòng lặp for và while

Hãy sử dụng kiến thức vòng lặp for và vòng lặp while đã học để giải bài toán sau bằng hai cách, cách thứ nhất là sử dụng vòng lặp for và cách thứ hai là sử dụng vòng lặp while: Hãy in ra tất cả các số lẻ từ 0 tới 100.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần đọc bài thuật toán kiểm tra số chẵn và lẻ để hiểu cách kiểm tra một số là số chẵn hay số lẽ đã nhé, sau đó bạn tham khảo cách giải dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng vòng lặp for

XEM DEMO

for (var i = 0; i <= 100; i++)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
}

Sử dụng vòng lặp while

XEM DEMO

var i = 0;
while (i <= 100)
{
  if (i % 2 == 0){
    document.write(i + ' là số chẵn <br/>');
  }
  i++;
}

Qua bài này bạn thấy vỡi một bài toán bất kì thì có rất nhiều tiếp cận, và sử dụng cách nào để giải thì phụ thuộc vào kiến thức của người lập trình viên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Rất đơn giản nên mình sẽ không giải thích gì thêm nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top