Home > Javascript > Javascript căn bản > Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ

Hãy trình bày giải thuật kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ, sau đó dụng Javascript để viết chương trình kiểm tra số n là số chẵn hay lẽ với n nhập vào từ bàn phím.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nếu bạn từng học qua C hay C++ thì bài toán này sẽ rất đơn giản, tuy nhiên mình muốn trang bị cho những bạn mới học lập trình một số bài tập để thực hành nên hy vọng sẽ không nhàm chán.

Giải thuật

Như ta biết, một số là số chẵn khi nó chia hết cho 2 và số lẻ khi không chia hết cho 2 Các số  ... -2 ,0, 2, 4, 6, 8, ... là các số chẵn, còn các số ... -3, -1, 1, 3, ... là các số lẻ. Dựa vào định nghĩa này ta có giải thuật như sau: Để kiểm tra một số là số chẵn hay lẻ thì ta chỉ cần chia nó cho 2, nếu kết quả không có dư thì là số chẵn, và có dư là số lẻ.

Chương trình

Trong danh sách các toán tử trong Javascript thì bạn cần chú ý đến toán tử %, đây là toán tử chia lấy dư nên sử dụng trong bài này là rất phù hợp. Bài giải như sau:

Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Lấy giá trị
      var num = prompt("Nhập vào một số");
      
      // Chuyển sang kiểu number
      num = parseInt(num);
      
      // Kiểm tra số chẵn hay lẻ
      if (num % 2 == 0){
        document.write(num + ' là số chẵn');
      }
      else{
        document.write(num + ' là số lẻ');
      }
      
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt!

Nguồn: freetuts.net

Một số bài tập với lệnh if else Javascript
Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript
Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ
Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript
Javascript: Kiểm tra một số có chia hết cho n hay không

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP