PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript: Thuật toán kiểm tra số chăn hay lẻ

Hãy trình bày giải thuật kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ, sau đó dụng Javascript để viết chương trình kiểm tra số n là số chẵn hay lẽ với n nhập vào từ bàn phím.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nếu bạn từng học qua C hay C++ thì bài toán này sẽ rất đơn giản, tuy nhiên mình muốn trang bị cho những bạn mới học lập trình một số bài tập để thực hành nên hy vọng sẽ không nhàm chán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giải thuật

Như ta biết, một số là số chẵn khi nó chia hết cho 2 và số lẻ khi không chia hết cho 2 Các số  ... -2 ,0, 2, 4, 6, 8, ... là các số chẵn, còn các số ... -3, -1, 1, 3, ... là các số lẻ. Dựa vào định nghĩa này ta có giải thuật như sau: Để kiểm tra một số là số chẵn hay lẻ thì ta chỉ cần chia nó cho 2, nếu kết quả không có dư thì là số chẵn, và có dư là số lẻ.

Chương trình

Trong danh sách các toán tử trong Javascript thì bạn cần chú ý đến toán tử %, đây là toán tử chia lấy dư nên sử dụng trong bài này là rất phù hợp. Bài giải như sau:

Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      // Lấy giá trị
      var num = prompt("Nhập vào một số");
      
      // Chuyển sang kiểu number
      num = parseInt(num);
      
      // Kiểm tra số chẵn hay lẻ
      if (num % 2 == 0){
        document.write(num + ' là số chẵn');
      }
      else{
        document.write(num + ' là số lẻ');
      }
      
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt!

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top