PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript

DEMO

Cho một số a với dữ liệu từ người dùng nhập vào, hãy sử dụng lệnh if else để kiểm tra a là một số chẵn hay là một số lẻ, nếu số chẵn thì in ra "đây là số chẵn", ngược lại in ra "đây là số lẻ".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử gọi A là số cần kiểm tra, lúc này để biết được A có phải là số chẵn hay không thì chúng ta sẽ A chia cho 2, nếu phép chia có dư lớn hơn 0 thì A là số lẻ, ngược lại phép chia có dư bằng 0 thì A là số chẵn.

Và sau đây là bài giải tham khảo.

var a;
// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);

// Kiểm tra số chẵn và lẽ
if (a % 2 == 0){
    document.write("a là số chẵn");
}
else{
    document.write("a là số lẽ");
}

Chúc các bạn học tốt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top