PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số chẵn hay lẻ bằng Javascript

DEMO

Cho một số a với dữ liệu từ người dùng nhập vào, hãy sử dụng lệnh if else để kiểm tra a là một số chẵn hay là một số lẻ, nếu số chẵn thì in ra "đây là số chẵn", ngược lại in ra "đây là số lẻ".

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trước tiên bạn cần phải hiểu thuật toán kiểm tra một số là số chẵn hay số lẻ đã nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giả sử gọi A là số cần kiểm tra, lúc này để biết được A có phải là số chẵn hay không thì chúng ta sẽ A chia cho 2, nếu phép chia có dư lớn hơn 0 thì A là số lẻ, ngược lại phép chia có dư bằng 0 thì A là số chẵn.

Và sau đây là bài giải tham khảo.

var a;
// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);

// Kiểm tra số chẵn và lẽ
if (a % 2 == 0){
    document.write("a là số chẵn");
}
else{
    document.write("a là số lẽ");
}

Chúc các bạn học tốt.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top