PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm min và max của hai số cho trước bằng Javascript

Giả sử có hai số a và b, hãy sử dụng lệnh if else trong Javascript để tìm giá trị lớn và giá trị nhỏ trong hai số đó. Thay vì gán giá trị trực tiếp cho a và b thì bạn hãy sử dụng lệnh prompt để cho người dùng nhập vào.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này chúng ta sẽ sử dụng lệnh if else để kiểm tra xem số nào lớn thì sẽ in giá trị ra bên ngoài. Sau đây là bài giải tham khảo cho các bạn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

var a;
var b;

// Lấy giá trị từ người dùng
a = prompt("Nhập vào số a", "0");
b = prompt("Nhập vào số b", "0");

// Chuyển sang kiểu number
a = parseInt(a);
b = parseInt(b);

// Kiểm tra số nào lớn
if (a > b){
    document.write("Số a lớn hơn số b");
}
else if (a < b){
    document.write("Số a bé hơn số b");
}
else{
    document.write("Số a bằng với số b");
}

Bạn nên đọc và xem video cho bài lý thuyết thật kỹ vì mình cũng có giải thích một số bài tập tương tự như thế này rồi.

Một số bài tập với lệnh if else Javascript

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top