PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while

Hãy sử dụng vòng lặp while và vòng lặp do while trong Javascript để in ra các số từ 1 đến 100. Lưu ý là trình bày bài giải ở cả hai vòng lặp while và do while nhé, giải thích kỹ càng tốt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình đã giải ở bài vòng lặp for rồi, nhưng hôm nay đề bài yêu cầu sử dụng vòng lặp while và do while nên mình xin phép được giải lại nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng vòng lặp while

Đầu tiên ta khai báo một biến var i = 1, sau đó lặp với điều kiện lặp là i <= 100, sau đó ở mỗi lần lặp ta in giá trị của i ra là được. Đừng quên là sau mỗi lần lặp ta phải tăng i lên để tránh lặp vô hạn nhé.

XEM DEMO

var i = 1;
while (i <= 100){
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
}

Sử dụng vòng lặp do while

Có một lưu ý khi sử dụng vòng lặp do while đó là nó sẽ luôn luôn lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau, vì vậy khi sử dụng vòng lặp này thì số lần lặp phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Về cách làm thì ta cũng làm tương tự như vòng lặp while.

XEM DEMO

var i = 1;
do {
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
} while (i <= 100);

Chúc các bạn học tốt nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top