PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Javascript - In các số từ 1 - 100 bằng vòng lặp while và do while

Hãy sử dụng vòng lặp while và vòng lặp do while trong Javascript để in ra các số từ 1 đến 100. Lưu ý là trình bày bài giải ở cả hai vòng lặp while và do while nhé, giải thích kỹ càng tốt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài này mình đã giải ở bài vòng lặp for rồi, nhưng hôm nay đề bài yêu cầu sử dụng vòng lặp while và do while nên mình xin phép được giải lại nhé.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Sử dụng vòng lặp while

Đầu tiên ta khai báo một biến var i = 1, sau đó lặp với điều kiện lặp là i <= 100, sau đó ở mỗi lần lặp ta in giá trị của i ra là được. Đừng quên là sau mỗi lần lặp ta phải tăng i lên để tránh lặp vô hạn nhé.

XEM DEMO

var i = 1;
while (i <= 100){
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
}

Sử dụng vòng lặp do while

Có một lưu ý khi sử dụng vòng lặp do while đó là nó sẽ luôn luôn lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện sau, vì vậy khi sử dụng vòng lặp này thì số lần lặp phải luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Về cách làm thì ta cũng làm tương tự như vòng lặp while.

XEM DEMO

var i = 1;
do {
    document.write(i + "<br/>");
    i++;
} while (i <= 100);

Chúc các bạn học tốt nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top