Home > Javascript > Javascript căn bản > Sử dụng hàm confirm xác nhận thao tác của người dùng
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Sử dụng hàm confirm xác nhận thao tác của người dùng

Hãy tạo một button và thực hiện khi click vào button đó thì sử dụng hàm confirm để xuất hiện một thông báo xác nhận (code Javascript inline), sau đó sử dụng hàm alert để xuất ra kết quả của hành động đó.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Bài giải tham khảo. XEM DEMO

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <button onclick="alert(confirm('Vui lòng xác nhận'))">Xác Nhận</button>
  </body>
</html>

Bạn chú ý là mình đã gán đoạn code lồng trong sự kiện onclick nhé.

alert(confirm('Vui lòng xác nhận'))

Khi người dùng nhấn OK thì kết quả sẽ là TRUE, ngược lại kết quả sẽ là FALSE. Sau này khi làm các chức năng tương tự ta sẽ dựa vào kết quả TRUE/FALSE này để điều hướng chương trình.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Sử dụng hàm alert để in ra thông tin cá nhân của bạn
Trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt, confirm và alert
Sử dụng hàm confirm xác nhận thao tác của người dùng
Sử dụng hàm prompt lấy thông tin của khách hàng

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP