PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt, confirm và alert

Có một vấn đề được đặt ra khi sử dụng ba hàm trên như sau: Trong trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt(), trường hợp nào sử dụng hàm confirm() và trường hợp nào sử dụng hàm alert().

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong ba hàm trên thì công dụng của mỗi hàm đã nói lên cách sử dụng chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Với hàm alert() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo bình thường, chính vì vậy ta sử dụng khi muốn thông báo cho người dùng một thông tin gì đó. Ví dụ khi bạn xây dựng chức năng xóa bài viết thì bạn sẽ sử dụng hàm alert để thông báo là xóa thành công.

Với hàm confirm() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo xác nhận với hai sự lựa chọn là OK hoặc CANCEL tương ứng với TRUE và FALSE, vì vậy ta dùng nó để yêu cầu người dùng xác thực thông tin nào đó. Ví dụ khi muốn xóa một bài viết thì ta sử dụng hàm confirm để hỏi người dùng là có chắc chắn muốn xóa không, nếu OK thì xóa và CANCEL thì không xóa.

Với hàm prompt() thì nó xuất hiện một thông báo và bên trong thông báo sẽ có một ô input giúp người dùng có thể điền thông tin vào. Như vậy hàm prompt dùng trong trường hợp bạn muốn lấy thông tin của người dùng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hy vọng lời giải đáp trên sẽ hữu ích đối với bạn.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top