Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt, confirm và alert

Có một vấn đề được đặt ra khi sử dụng ba hàm trên như sau: Trong trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt(), trường hợp nào sử dụng hàm confirm() và trường hợp nào sử dụng hàm alert().

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Trong ba hàm trên thì công dụng của mỗi hàm đã nói lên cách sử dụng chúng.

Với hàm alert() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo bình thường, chính vì vậy ta sử dụng khi muốn thông báo cho người dùng một thông tin gì đó. Ví dụ khi bạn xây dựng chức năng xóa bài viết thì bạn sẽ sử dụng hàm alert để thông báo là xóa thành công.

Quảng cáo

Với hàm confirm() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo xác nhận với hai sự lựa chọn là OK hoặc CANCEL tương ứng với TRUE và FALSE, vì vậy ta dùng nó để yêu cầu người dùng xác thực thông tin nào đó. Ví dụ khi muốn xóa một bài viết thì ta sử dụng hàm confirm để hỏi người dùng là có chắc chắn muốn xóa không, nếu OK thì xóa và CANCEL thì không xóa.

Với hàm prompt() thì nó xuất hiện một thông báo và bên trong thông báo sẽ có một ô input giúp người dùng có thể điền thông tin vào. Như vậy hàm prompt dùng trong trường hợp bạn muốn lấy thông tin của người dùng.

Hy vọng lời giải đáp trên sẽ hữu ích đối với bạn.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quảng cáo

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top