PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt, confirm và alert

Có một vấn đề được đặt ra khi sử dụng ba hàm trên như sau: Trong trường hợp nào thì sử dụng hàm prompt(), trường hợp nào sử dụng hàm confirm() và trường hợp nào sử dụng hàm alert().

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong ba hàm trên thì công dụng của mỗi hàm đã nói lên cách sử dụng chúng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Với hàm alert() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo bình thường, chính vì vậy ta sử dụng khi muốn thông báo cho người dùng một thông tin gì đó. Ví dụ khi bạn xây dựng chức năng xóa bài viết thì bạn sẽ sử dụng hàm alert để thông báo là xóa thành công.

Với hàm confirm() thì công dụng của nó là xuất ra một thông báo xác nhận với hai sự lựa chọn là OK hoặc CANCEL tương ứng với TRUE và FALSE, vì vậy ta dùng nó để yêu cầu người dùng xác thực thông tin nào đó. Ví dụ khi muốn xóa một bài viết thì ta sử dụng hàm confirm để hỏi người dùng là có chắc chắn muốn xóa không, nếu OK thì xóa và CANCEL thì không xóa.

Với hàm prompt() thì nó xuất hiện một thông báo và bên trong thông báo sẽ có một ô input giúp người dùng có thể điền thông tin vào. Như vậy hàm prompt dùng trong trường hợp bạn muốn lấy thông tin của người dùng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hy vọng lời giải đáp trên sẽ hữu ích đối với bạn.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top