Home > Javascript > Javascript căn bản > Đưa ra ví dụ ba cách viết mã Javascript
Tuyển 1 bạn nữ CNTT dịch bài javascript tiếng Anh sang tiếng Việt (kiến thức căn bản), 1 bài 100 - 400 từ, nhuận bút 10k -> 20k. Liên hệ Zalo: 0979306603.

Đưa ra ví dụ ba cách viết mã Javascript

Hãy đưa ra ba ví dụ về cách viết Javascript gồm internal, external và inline.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Sau đây là ba cách viết Javascript thông dụng.

Cách 1: Javascript inline

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript inline</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <input type="button" value="Click me" onmouseover="alert('Xin chào freetuts.net')"/>
  </body>
</html>

Cách 2: Javascript internal

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript internal</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script>
      alert('Xin chào freetuts.net1');
    </script>
    <script>
      alert('Xin chào freetuts.net2');
    </script>
  </body>
</html>

Cách 3: Javascript external

Bạn tạo một file tên demo.js với nội dung sau.

alert('Xin chào freetuts.net');

Và đây là file HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript External</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <script language="javascript" src="demo.js"></script>
  </body>
</html>

Chú ý: Trong file HTML này có import file demo.js.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập thực hành
Có nên học Javascript không?
Dùng phần mềm gì viết mã Javascript?
Viết chương trình Hello World trong Javascript
Đưa ra ví dụ ba cách viết mã Javascript
Nên viết mã Javascript ở đâu thì tốt?
Hãy nêu quá trình biên dịch của Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP