PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình Hello World trong Javascript

Hãy tạo một một ô textbox và một button, sau đó xử lý sự kiện khi click vào button thì xuất một thông báo lên trình duyệt với nội dung thông báo là giá trị của ô textbox, bài tập này khá đơn giản giúp bạn làm quen với ngôn ngữ Javascript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ở phần lý thuyết mình đã có làm một ví dụ tương tự rồi, tuy nhiên nội dung xuất thông báo do mình tự gán vào luôn chứ không phải lấy từ ô textbox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hướng dẫn

Để giải được bài này thì bạn cần phải biết một số cú pháp Javascript sau:

Để lấy giá trị của ô textbox theo ID thì bạn sử dụng đoạn code sau:

var value = document.getElementById('id_textbox').value;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để xử lý sự kiện click vào button thì bạn sử dụng cú pháp sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  // Code xử lý khi click
});

Cuối cùng là dùng hàm alert để in thông báo lên trình duyệt.

Tạm thời các bạn đừng thắc mắc những đoạn code này ở đâu ra, nó sẽ được mình giới thiệu ở các bài tiếp theo.

Bài giải

Trước tiên bạn tạo một file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      // Javascript viết tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bây giờ chúng ta sẽ viết Javascript nằm trong cặp thẻ script nhé. Bạn hãy bổ sung một đoạn mã Javascript như sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  var value = document.getElementById('id_textbox').value;
  alert(value);
});

Sau đó các bạn hãy chạy file index.html để xem thành quả nhé.

Full code cho bài này:

Full code cho bài học RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      var button = document.getElementById('id_button');

      button.addEventListener('click', function(){
        var value = document.getElementById('id_textbox').value;
        alert(value);
      });
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt.

Bài tập thực hành

Cùng chuyên mục:

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Functional Programming là gì? Tại sao và khi nào bạn nên sử dụng trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

Những tính năng mới trong ES6+ trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

4 cách tránh memory leaks trong JavaScript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Capturing và bubbling Event trong Javascript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Phân biệt prototype và __proto__ trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Cách hoạt động của Event Loop trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Phương thức bind(), call(), và apply() trong JavaScript

Cách khắc phục lỗi

Cách khắc phục lỗi "hoisting" trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Sử dụng Promise.all và Promise.race để quản lý các Promise trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Xử lý bất đồng bộ bằng vòng lặp for-await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Sự khác biệt giữa Promise, Callback và Async/Await trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Cách sử dụng Async functions trong JavaScript

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Top