PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Viết chương trình Hello World trong Javascript

Hãy tạo một một ô textbox và một button, sau đó xử lý sự kiện khi click vào button thì xuất một thông báo lên trình duyệt với nội dung thông báo là giá trị của ô textbox, bài tập này khá đơn giản giúp bạn làm quen với ngôn ngữ Javascript.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ở phần lý thuyết mình đã có làm một ví dụ tương tự rồi, tuy nhiên nội dung xuất thông báo do mình tự gán vào luôn chứ không phải lấy từ ô textbox.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hướng dẫn

Để giải được bài này thì bạn cần phải biết một số cú pháp Javascript sau:

Để lấy giá trị của ô textbox theo ID thì bạn sử dụng đoạn code sau:

var value = document.getElementById('id_textbox').value;

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để xử lý sự kiện click vào button thì bạn sử dụng cú pháp sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  // Code xử lý khi click
});

Cuối cùng là dùng hàm alert để in thông báo lên trình duyệt.

Tạm thời các bạn đừng thắc mắc những đoạn code này ở đâu ra, nó sẽ được mình giới thiệu ở các bài tiếp theo.

Bài giải

Trước tiên bạn tạo một file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      // Javascript viết tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bây giờ chúng ta sẽ viết Javascript nằm trong cặp thẻ script nhé. Bạn hãy bổ sung một đoạn mã Javascript như sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  var value = document.getElementById('id_textbox').value;
  alert(value);
});

Sau đó các bạn hãy chạy file index.html để xem thành quả nhé.

Full code cho bài này:

Full code cho bài học RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      var button = document.getElementById('id_button');

      button.addEventListener('click', function(){
        var value = document.getElementById('id_textbox').value;
        alert(value);
      });
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt.

Bài tập thực hành

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Top