Home > Javascript > Javascript căn bản > Viết chương trình Hello World trong Javascript

Viết chương trình Hello World trong Javascript

Hãy tạo một một ô textbox và một button, sau đó xử lý sự kiện khi click vào button thì xuất một thông báo lên trình duyệt với nội dung thông báo là giá trị của ô textbox, bài tập này khá đơn giản giúp bạn làm quen với ngôn ngữ Javascript.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Ở phần lý thuyết mình đã có làm một ví dụ tương tự rồi, tuy nhiên nội dung xuất thông báo do mình tự gán vào luôn chứ không phải lấy từ ô textbox.

Hướng dẫn

Để giải được bài này thì bạn cần phải biết một số cú pháp Javascript sau:

Để lấy giá trị của ô textbox theo ID thì bạn sử dụng đoạn code sau:

var value = document.getElementById('id_textbox').value;

Để xử lý sự kiện click vào button thì bạn sử dụng cú pháp sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  // Code xử lý khi click
});

Cuối cùng là dùng hàm alert để in thông báo lên trình duyệt.

Tạm thời các bạn đừng thắc mắc những đoạn code này ở đâu ra, nó sẽ được mình giới thiệu ở các bài tiếp theo.

Bài giải

Trước tiên bạn tạo một file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      // Javascript viết tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bây giờ chúng ta sẽ viết Javascript nằm trong cặp thẻ script nhé. Bạn hãy bổ sung một đoạn mã Javascript như sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  var value = document.getElementById('id_textbox').value;
  alert(value);
});

Sau đó các bạn hãy chạy file index.html để xem thành quả nhé.

Full code cho bài này:

Full code cho bài học RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      var button = document.getElementById('id_button');

      button.addEventListener('click', function(){
        var value = document.getElementById('id_textbox').value;
        alert(value);
      });
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập thực hành
Có nên học Javascript không?
Dùng phần mềm gì viết mã Javascript?
Viết chương trình Hello World trong Javascript
Đưa ra ví dụ ba cách viết mã Javascript
Nên viết mã Javascript ở đâu thì tốt?
Hãy nêu quá trình biên dịch của Javascript

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP