Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
javascript can ban gif Javascript căn bản

Quảng cáo

Viết chương trình Hello World trong Javascript

Hãy tạo một một ô textbox và một button, sau đó xử lý sự kiện khi click vào button thì xuất một thông báo lên trình duyệt với nội dung thông báo là giá trị của ô textbox, bài tập này khá đơn giản giúp bạn làm quen với ngôn ngữ Javascript.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Quảng cáo

Ở phần lý thuyết mình đã có làm một ví dụ tương tự rồi, tuy nhiên nội dung xuất thông báo do mình tự gán vào luôn chứ không phải lấy từ ô textbox.

Hướng dẫn

Để giải được bài này thì bạn cần phải biết một số cú pháp Javascript sau:

Quảng cáo

Để lấy giá trị của ô textbox theo ID thì bạn sử dụng đoạn code sau:

var value = document.getElementById('id_textbox').value;

Để xử lý sự kiện click vào button thì bạn sử dụng cú pháp sau:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  // Code xử lý khi click
});

Cuối cùng là dùng hàm alert để in thông báo lên trình duyệt.

Quảng cáo

Tạm thời các bạn đừng thắc mắc những đoạn code này ở đâu ra, nó sẽ được mình giới thiệu ở các bài tiếp theo.

Bài giải

Trước tiên bạn tạo một file index.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      // Javascript viết tại đây
    </script>
  </body>
</html>

Bây giờ chúng ta sẽ viết Javascript nằm trong cặp thẻ script nhé. Bạn hãy bổ sung một đoạn mã Javascript như sau:

var button = document.getElementById('id_button');

button.addEventListener('click', function(){
  var value = document.getElementById('id_textbox').value;
  alert(value);
});

Sau đó các bạn hãy chạy file index.html để xem thành quả nhé.

Full code cho bài này:

Quảng cáo

Full code cho bài học RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Javascript căn bản</title>
    
  </head>
  <body>
    
    <input type="text" id="id_textbox" value=""/>
    
    <input type="button" id="id_button" value="Hiển thị thông báo"/>
    
    <script language="javascript">
      var button = document.getElementById('id_button');

      button.addEventListener('click', function(){
        var value = document.getElementById('id_textbox').value;
        alert(value);
      });
    </script>
  </body>
</html>

Chúc bạn học tốt.

Quảng cáo

Bài tập thực hành

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top