PHẦN CƠ BẢN
VÒNG LẶP
DATA TYPES
EVENTS
DOM
BOM
OBJECT
BỔ SUNG
THỰC HÀNH
JAVASCRIPT CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hãy nêu quá trình biên dịch của Javascript

Bằng các kiến thức đã học ở phần lý thuyết và nghiên cứu thêm trên internet, hãy nêu lại quá trình biên dịch của Javascript và cho một ví dụ minh họa cụ thể.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, quá trình biên dịch của Javascript tuân thủ theo nguyên tắc chạy từ trên xuống và từ trái sang phải. Tuy nhiên có một điều khác so với các ngôn ngữ khác là trình biên dịch sẽ biên dịch cùng lúc cả HTML, CSS và Javascript, tức là nó gặp đoạn code nào trước thì sẽ biên dịch trước.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ:

// (1) Chạy cái này trước
<input type="text" id="id_textbox" value=""/>

// (2) Rồi mới đến cái này
<style type="text/css">
  input{
    background: red
  }
</style>

// (3) Rồi mới chạy tới JS
<script language="javascript">
  var button = document.getElementById('id_button');
</script>

Nếu xét về quy trình biên dịch của mỗi Javascript thôi thì nội dung sẽ như sau: Trình biên dịch sẽ chạy từ trên xuống và từ trái sang phải, nó gặp đoạn code Javscript nào thì sẽ biên dịch ngay đoạn code đó. Nếu trong chương trình có sử dụng các lệnh comment (ghi chú) thì nó sẽ bỏ qua. Nếu nó gặp sự kiện window.onload thì những đoạn code nằm trong sự kiện này sẽ được xử lý sau cùng (cái này gọi là bất đồng bộ và ta sẽ học sau).

Ví dụ:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

alert(1);

alert(2);

window.onload = function(){
  alert(3);
};

alert(4);

Trong ví dụ này thứ tự chạy sẽ là 1 - 2 - 4 - 3 vì vị trí thứ 3 nằm trong sự kiện onload.

Trong bài này mình sẽ không đề cập đến xử lý đồng bộ và bất đồng bộ bởi nó là kiến thúc nâng cao nên rất khó hiểu, vì vậy nội dung câu trả lời có thể sẽ thiếu một số ý. Nếu bạn là người mới học Javascript và đây là bài đầu tiên thì nó sẽ hơi khó hiểu, tuy nhiên bạn đừng lo lắng quá nhé, sau này qua các bài tiếp theo bạn sẽ tự hiểu ra và lúc đó bạn sẽ nhớ lâu hơn :)

Bài tập thực hành

Cùng chuyên mục:

Hàm String isspace() trong Python

Hàm String isspace() trong Python

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Cách tạo số ngẫu nhiên trong Javascript

Hướng dẫn cách tạo một số ngẫu nhiên ...

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách gộp hai object javascript lại với nhau

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Cách lấy chiều dài của object trong Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Hướng dẫn giải phương trình bậc 1 bằng Javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng nextSibling trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng insertAdjacentHTML trong javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng innerHTML trong Javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertBefore trong javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng insertAfter trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentNode trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Cách dùng parentElement trong Javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng các phần tử trong mảng javascript

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Tính tổng hai số bằng Javascript (cộng hai số)

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Cách gán giá trị cho thẻ input trong javascript

Để gán giá trị cho thẻ input thì ta có hai cách, thứ nhất là…

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên âm trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Hàm closure trong javascript

Hàm closure trong javascript

Closure là một khái niệm không phải ai cũng ..

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Biểu thức chính quy RegEx trong Javascript

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đến chuỗi và cách sử dụng biểu thức…

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Cách dùng Import / Export Module trong javascript

Khi bạn xây dựng một ứng dụng nhỏ thì việc đặt

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top