CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Decorator với tham số trong Python

Trong Python, decorator là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn mở rộng hoặc thay đổi hành vi của các hàm mà không cần chỉnh sửa mã nguồn của chúng. Để tăng tính linh hoạt, bạn có thể sử dụng decorator với các tham số thông qua việc sử dụng decorator factory. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách định nghĩa các decorator với tham số trong Python, giúp bạn tạo ra những đoạn mã dễ bảo trì và tái sử dụng hơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Giới thiệu về decorator với tham số trong Python

Giả sử bạn có một hàm say để in ra một thông điệp:

def say(message):
  ''' in ra thông điệp
  Arguments:
    message: thông điệp cần hiển thị
  '''
  print(message)

Bạn muốn hàm say() in ra thông điệp 5 lần mỗi khi bạn gọi nó. Ví dụ:

say('Hi')

Kết quả sẽ hiển thị thông điệp "Hi" năm lần như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hi
Hi
Hi
Hi
Hi

Để làm điều đó, bạn có thể sử dụng một decorator thông thường:

@repeat
def say(message):
  ''' in ra thông điệp
  Arguments:
    message: thông điệp cần hiển thị
  '''
  print(message)

Và bạn có thể định nghĩa decorator repeat như sau:

def repeat(fn):
  @wraps(fn)
  def wrapper(*args, **kwargs):
    for _ in range(5):
      result = fn(*args, **kwargs)
    return result

  return wrapper

Đoạn mã hoàn chỉnh như sau:

from functools import wraps

def repeat(fn):
  @wraps(fn)
  def wrapper(*args, **kwargs):
    for _ in range(5):
      result = fn(*args, **kwargs)
    return result

  return wrapper


@repeat
def say(message):
  ''' in ra thông điệp
  Arguments:
    message: thông điệp cần hiển thị
  '''
  print(message)


say('Hello')

Nhưng nếu bạn muốn hàm say() được thực thi 10 lần thay vì 5 lần? Trong trường hợp này, bạn cần thay đổi giá trị 5 được hard-coded trong decorator repeat. Tuy nhiên, giải pháp này không linh hoạt. Ví dụ, bạn muốn sử dụng decorator repeat để thực thi một hàm 5 lần và một hàm khác 10 lần. Decorator repeat sẽ không đáp ứng yêu cầu này.

Để khắc phục, bạn cần thay đổi decorator repeat để nó chấp nhận một tham số chỉ định số lần mà một hàm nên được thực thi như sau:

@repeat(5)
def say(message):
  ...

Để định nghĩa decorator repeat, repeat(5) nên trả về decorator gốc.

def repeat(times):
  # trả về decorator gốc "repeat"

Hàm repeat mới này sẽ trả về một decorator. Và nó thường được gọi là decorator factory.

Hàm repeat sau đây trả về một decorator:

def repeat(times):
  ''' gọi một hàm một số lần '''
  def decorate(fn):
    @wraps(fn)
    def wrapper(*args, **kwargs):
      for _ in range(times):
        result = fn(*args, **kwargs)
      return result
    return wrapper
  return decorate

Trong đoạn mã này, hàm decorate là một decorator. Nó tương đương với decorator repeat gốc.

Lưu ý rằng hàm repeat mới không phải là một decorator. Nó là một decorator factory trả về một decorator.

Tích hợp tất cả lại với nhau trong Python

from functools import wraps

def repeat(times):
  ''' gọi một hàm một số lần '''
  def decorate(fn):
    @wraps(fn)
    def wrapper(*args, **kwargs):
      for _ in range(times):
        result = fn(*args, **kwargs)
      return result
    return wrapper
  return decorate

@repeat(10)
def say(message):
  ''' in ra thông điệp
  Arguments:
    message: thông điệp cần hiển thị
  '''
  print(message)

say('Hello')

Kết bài

Sử dụng một decorator factory để trả về một decorator có thể chấp nhận các tham số là một kỹ thuật mạnh mẽ và linh hoạt trong Python. Nó giúp mã của bạn trở nên dễ bảo trì và tái sử dụng hơn, cho phép bạn điều chỉnh hành vi của các hàm một cách linh hoạt mà không cần thay đổi mã nguồn của chúng. Bằng cách hiểu và áp dụng kỹ thuật này, bạn có thể viết các đoạn mã Python tinh gọn, hiệu quả và dễ dàng mở rộng.

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top