CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Tích hợp Blockchain APIs với Python

Blockchain APIs (Application Programming Interfaces) đã trở thành một công cụ quan trọng giúp các nhà phát triển kết nối và tương tác với các mạng Blockchain một cách thuận tiện. Bằng cách sử dụng Blockchain APIs, các nhà phát triển có thể truy cập vào các tính năng và dịch vụ của Blockchain mà không cần phải triển khai và duy trì toàn bộ nền tảng Blockchain trên máy chủ của họ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu về cách tích hợp Blockchain APIs với Python. Freetuts.net sẽ cùng các bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Python để gửi yêu cầu đến các Blockchain APIs, xử lý dữ liệu trả về và triển khai các ứng dụng thực tế sử dụng các dịch vụ từ Blockchain.

Đồng thời, mình cũng sẽ xem xét các thách thức thường gặp khi làm việc với Blockchain APIs và cung cấp các giải pháp để vượt qua những thách thức đó. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về tiềm năng và cơ hội mà Blockchain APIs mang lại cho việc phát triển ứng dụng.

Blockchain APIs là gì?

OIP 20 11 jpg

Blockchain APIs (Application Programming Interfaces) là các giao diện lập trình ứng dụng được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Blockchain, cho phép các nhà phát triển kết nối và tương tác với các mạng Blockchain một cách thuận tiện. Các APIs này cung cấp các phương thức và chức năng để thực hiện các hoạt động như truy vấn thông tin giao dịch, tạo địa chỉ ví, gửi và nhận tiền mật mã, triển khai và tương tác với các hợp đồng thông minh (smart contracts), và nhiều tính năng khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thông qua việc sử dụng Blockchain APIs, các nhà phát triển không cần phải triển khai và duy trì toàn bộ một nút hoặc mạng Blockchain trên máy chủ của họ. Thay vào đó, họ có thể sử dụng các API đã được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Blockchain để truy cập vào các tính năng và dịch vụ của Blockchain một cách dễ dàng thông qua giao thức HTTP hoặc giao thức tương tự. Điều này giúp giảm thiểu công việc triển khai và duy trì, đồng thời tăng tính linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển.

Các loại Blockchain APIs

Có nhiều loại Blockchain APIs phục vụ cho các mục đích và nhu cầu khác nhau của các nhà phát triển. Dưới đây là một số loại phổ biến và tính năng của chúng:

 • Public Blockchain APIs: Cung cấp truy cập đến các tính năng và dịch vụ của các mạng Blockchain công cộng như Bitcoin, Ethereum, hoặc các Blockchain công cộng khác. Các tính năng có thể bao gồm truy vấn thông tin giao dịch, tạo ví, gửi và nhận tiền mật mã, tạo và triển khai hợp đồng thông minh, và nhiều tính năng khác.

 • Private Blockchain APIs: Dành cho việc tương tác với các mạng Blockchain riêng tư hoặc permissioned, nơi quản trị viên có quyền kiểm soát quyền truy cập và quyền sử dụng. Các tính năng có thể bao gồm quản lý tài khoản, thực hiện các giao dịch nội bộ, quản lý quyền truy cập, và nhiều tính năng khác.

 • Smart Contract APIs: Cung cấp các phương thức và chức năng để tương tác với các hợp đồng thông minh trên mạng Blockchain. Các tính năng có thể bao gồm triển khai hợp đồng thông minh, gửi và nhận thông tin cho các hợp đồng, và quản lý trạng thái của hợp đồng.

 • Transaction APIs: Cung cấp các phương thức để thực hiện và quản lý các giao dịch trên mạng Blockchain, bao gồm truy vấn thông tin giao dịch, tạo và ký giao dịch, xác minh giao dịch, và nhiều tính năng khác.

 • Analytics APIs: Cung cấp các phương tiện để phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ mạng Blockchain, bao gồm thống kê, biểu đồ, và báo cáo về các giao dịch, khối, ví, và hợp đồng thông minh.

Cách sử dụng Blockchain APIs với Python

Cài đặt và cấu hình môi trường

Cài đặt Python

Đầu tiên, bạn cần cài đặt Python trên máy tính của mình. Bạn có thể tải Python từ trang web chính thức của Python và cài đặt theo hướng dẫn.

Cài đặt các thư viện cần thiết

Sau khi cài đặt Python, bạn cần cài đặt các thư viện Python cần thiết, chẳng hạn như requests, để gửi yêu cầu HTTP đến Blockchain APIs. Bạn có thể cài đặt thư viện này bằng pip, trình quản lý gói cho Python, với lệnh sau:

pip install requests

Xác thực với Blockchain APIs: Để sử dụng các dịch vụ Blockchain APIs, bạn có thể cần đăng ký và lấy khóa API từ nhà cung cấp dịch vụ. Đảm bảo rằng bạn đã có các thông tin xác thực cần thiết trước khi tiếp tục.

Gửi yêu cầu tới Blockchain APIs

Sử dụng thư viện requests để gửi yêu cầu HTTP đến các endpoint của Blockchain APIs. Các yêu cầu này có thể là yêu cầu truy vấn thông tin về giao dịch, khối, hợp đồng thông minh, và nhiều tính năng khác tùy thuộc vào loại APIs bạn đang sử dụng.

import requests

# URL của Blockchain API bạn muốn gửi yêu cầu
api_url = "https://blockchain.info/latestblock"

# Gửi yêu cầu GET đến API
response = requests.get(api_url)

# Kiểm tra xem yêu cầu đã thành công hay không
if response.status_code == 200:
  # Truy cập dữ liệu JSON được trả về từ API
  data = response.json()
  print("Data received:", data)
else:
  print("Failed to fetch data from API")

Xử lý và phân tích dữ liệu trả về

Sau khi nhận được phản hồi từ Blockchain APIs, bạn có thể xử lý và phân tích dữ liệu trả về để trích xuất thông tin cần thiết hoặc hiển thị cho người dùng. Điều này có thể bao gồm chuyển đổi dữ liệu JSON sang các đối tượng Python, thực hiện tính toán, và trực quan hóa dữ liệu nếu cần.

# Xử lý dữ liệu JSON trả về từ API
block_hash = data.get("hash")
block_height = data.get("height")
block_time = data.get("time")

# Hiển thị thông tin về khối mới nhất
print("Latest Block Hash:", block_hash)
print("Latest Block Height:", block_height)
print("Latest Block Time:", block_time)

Nhớ rằng trước khi sử dụng bất kỳ APIs nào, bạn cần đọc và hiểu tài liệu hướng dẫn và điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ, và luôn tuân thủ quy định về việc sử dụng APIs của họ.

Tích hợp Blockchain APIs vào Python

Tích hợp các loại Blockchain APIs phổ biến

OIP 20 12 jpg

Bitcoin APIs

Blockchain.com API

import requests

# URL của API
url = "https://blockchain.info/ticker"

# Gửi yêu cầu GET đến API
response = requests.get(url)

# Kiểm tra xem yêu cầu đã thành công hay không
if response.status_code == 200:
  # Truy cập dữ liệu JSON được trả về từ API
  data = response.json()
  print("Bitcoin price in USD:", data['USD']['last'])
else:
  print("Failed to fetch data from Bitcoin API")

Ethereum APIs

Etherscan API

import requests

# URL của API
url = "https://api.etherscan.io/api?module=stats&action=ethprice"

# Gửi yêu cầu GET đến API
response = requests.get(url)

# Kiểm tra xem yêu cầu đã thành công hay không
if response.status_code == 200:
  # Truy cập dữ liệu JSON được trả về từ API
  data = response.json()
  print("Ethereum price in USD:", data['result']['ethusd'])
else:
  print("Failed to fetch data from Ethereum API")

Blockchain.info APIs

Blockchain.info Exchange Rates API

import requests

# URL của API
url = "https://blockchain.info/ticker"

# Gửi yêu cầu GET đến API
response = requests.get(url)

# Kiểm tra xem yêu cầu đã thành công hay không
if response.status_code == 200:
  # Truy cập dữ liệu JSON được trả về từ API
  data = response.json()
  print("Bitcoin price in USD:", data['USD']['last'])
else:
  print("Failed to fetch data from Blockchain.info API")

Trong các ví dụ trên, mình đã sử dụng thư viện requests để gửi yêu cầu HTTP đến các URL của các Blockchain APIs và sau đó xử lý dữ liệu JSON được trả về từ các APIs đó. Điều này cho phép chúng ta tích hợp dễ dàng các loại Blockchain APIs vào ứng dụng Python của mình để thu thập thông tin và thực hiện các thao tác khác liên quan đến blockchain.

Xây dựng ứng dụng ví điện tử sử dụng Blockchain APIs

cách xây dựng một ứng dụng ví điện tử đơn giản sử dụng Blockchain APIs, trong trường hợp này là Bitcoin API từ blockchain.com. Trong ứng dụng này, mình sẽ có các chức năng cơ bản như kiểm tra số dư của một địa chỉ ví Bitcoin, và chuyển Bitcoin từ một địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác.

import requests

class BitcoinWallet:
  def __init__(self, api_key):
    self.api_key = api_key

  def get_balance(self, address):
    url = f"https://blockchain.info/rawaddr/{address}?apikey={self.api_key}"
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
      data = response.json()
      return data['final_balance']
    else:
      print("Failed to fetch balance data")

  def send_bitcoin(self, from_address, to_address, amount, fee):
    url = "https://blockchain.info/merchant/{0}/payment?apikey={1}&to={2}&amount={3}&fee={4}"
    url = url.format(from_address, self.api_key, to_address, amount, fee)
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
      data = response.json()
      return data
    else:
      print("Failed to send Bitcoin")

# Thay thế `YOUR_API_KEY` bằng API key của bạn từ Blockchain.com
api_key = "YOUR_API_KEY"
wallet = BitcoinWallet(api_key)

# Kiểm tra số dư của một địa chỉ ví Bitcoin
address = "1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa"
balance = wallet.get_balance(address)
print("Balance of address", address, ":", balance)

# Gửi Bitcoin từ một địa chỉ ví đến địa chỉ ví khác
from_address = "YOUR_FROM_ADDRESS"
to_address = "YOUR_TO_ADDRESS"
amount = 0.001 # Số lượng Bitcoin cần gửi
fee = 50000 # Phí giao dịch
response = wallet.send_bitcoin(from_address, to_address, amount, fee)
print("Transaction ID:", response['tx_hash'])

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một lớp BitcoinWallet để thực hiện các chức năng liên quan đến ví Bitcoin sử dụng Blockchain APIs từ blockchain.com. Các chức năng bao gồm get_balance để kiểm tra số dư của một địa chỉ ví Bitcoin, và send_bitcoin để chuyển Bitcoin từ một địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác. Để sử dụng ví dụ này, bạn cần thay thế YOUR_API_KEY bằng API key của bạn từ Blockchain.com và cung cấp các địa chỉ ví Bitcoin tương ứng.

Ví dụ minh họa Blockchain APIs trong Python

Tích hợp Blockchain APIs vào các dự án blockchain

Bước 1: Cài đặt và cấu hình môi trường

Trước tiên, bạn cần cài đặt Python và thư viện cần thiết như requests để gửi yêu cầu HTTP.

pip install requests

Bước 2: Gửi yêu cầu tới Blockchain APIs

Sử dụng thư viện requests, bạn có thể gửi các yêu cầu HTTP đến các Blockchain APIs từ các nhà cung cấp dịch vụ blockchain như Blockchain.com hoặc Ethereum.

Bước 3: Xử lý và phân tích dữ liệu trả về

Sau khi nhận được dữ liệu từ Blockchain APIs, bạn có thể xử lý và phân tích dữ liệu này theo nhu cầu của ứng dụng của mình, chẳng hạn như hiển thị số dư ví, lịch sử giao dịch, hoặc thực hiện các thao tác giao dịch.

Phát triển ứng dụng giao dịch và quản lý tài sản

Ở đây, mình sẽ xây dựng một ứng dụng đơn giản để thực hiện các chức năng sau:

 • Xem số dư của một địa chỉ ví Bitcoin.
 • Gửi Bitcoin từ một địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác.

Dưới đây là một ví dụ về mã Python cho ứng dụng này:

import requests

class BitcoinWallet:
  def __init__(self, api_key):
    self.api_key = api_key

  def get_balance(self, address):
    url = f"https://blockchain.info/rawaddr/{address}?apikey={self.api_key}"
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
      data = response.json()
      return data['final_balance']
    else:
      print("Failed to fetch balance data")

  def send_bitcoin(self, from_address, to_address, amount, fee):
    url = "https://blockchain.info/merchant/{0}/payment?apikey={1}&to={2}&amount={3}&fee={4}"
    url = url.format(from_address, self.api_key, to_address, amount, fee)
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
      data = response.json()
      return data
    else:
      print("Failed to send Bitcoin")

# Thay thế `YOUR_API_KEY` bằng API key của bạn từ Blockchain.com
api_key = "YOUR_API_KEY"
wallet = BitcoinWallet(api_key)

# Kiểm tra số dư của một địa chỉ ví Bitcoin
address = "1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa"
balance = wallet.get_balance(address)
print("Balance of address", address, ":", balance)

# Gửi Bitcoin từ một địa chỉ ví đến địa chỉ ví khác
from_address = "YOUR_FROM_ADDRESS"
to_address = "YOUR_TO_ADDRESS"
amount = 0.001 # Số lượng Bitcoin cần gửi
fee = 50000 # Phí giao dịch
response = wallet.send_bitcoin(from_address, to_address, amount, fee)
print("Transaction ID:", response['tx_hash'])

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng một lớp BitcoinWallet để thực hiện các chức năng liên quan đến ví Bitcoin sử dụng Blockchain APIs từ blockchain.com. Các chức năng bao gồm get_balance để kiểm tra số dư của một địa chỉ ví Bitcoin, và send_bitcoin để chuyển Bitcoin từ một địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác. Để sử dụng ví dụ này, bạn cần thay thế YOUR_API_KEY bằng API key của bạn từ Blockchain.com và cung cấp các địa chỉ ví Bitcoin tương ứng.

Các giải pháp khi tích hợp Blockchain APIs với Python

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư

Thách thức: Bảo mật và quyền riêng tư là hai vấn đề chính khi làm việc với Blockchain APIs. Dữ liệu trên blockchain thường là công khai, nhưng thông tin về giao dịch và số dư cá nhân cần được bảo vệ.

Giải pháp: Sử dụng các phương pháp mã hóa và chữ ký số để bảo vệ dữ liệu. Cân nhắc sử dụng các công nghệ bảo mật như TLS (Transport Layer Security) cho việc giao tiếp với các APIs. Đảm bảo tuân thủ các quy định về quyền riêng tư như GDPR (General Data Protection Regulation) nếu ứng dụng của bạn xử lý dữ liệu cá nhân.

Quản lý lỗi và xử lý ngoại lệ

Thách thức: Xử lý lỗi và ngoại lệ là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng sử dụng Blockchain APIs. Có thể xảy ra các vấn đề như mất kết nối, giao dịch không thành công, hoặc các lỗi hệ thống.

Giải pháp: Sử dụng cơ chế xử lý ngoại lệ trong Python để bắt và xử lý các lỗi và ngoại lệ khi gửi yêu cầu tới Blockchain APIs. Xác định các điều kiện và trường hợp biên để xử lý lỗi một cách chính xác và hiệu quả.

Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ xử lý

Thách thức: Hiệu suất và tốc độ xử lý có thể bị ảnh hưởng khi tương tác với Blockchain APIs, đặc biệt khi làm việc với các mạng blockchain lớn như Bitcoin hoặc Ethereum.

Giải pháp: Tối ưu hóa mã nguồn của ứng dụng và yêu cầu gửi đi để giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng cường hiệu suất. Sử dụng các công nghệ như lập cache, bộ đệm và các phương pháp tối ưu hóa dữ liệu để giảm thiểu số lần truy cập vào Blockchain APIs và tăng tốc độ xử lý.

Kết bài

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách tích hợp Blockchain APIs với Python để xây dựng các ứng dụng blockchain đa dạng. Mình đã tìm hiểu về cách cài đặt môi trường, gửi yêu cầu tới các Blockchain APIs, xử lý dữ liệu trả về và triển khai các ứng dụng thực tế.

Việc tích hợp Blockchain APIs mở ra nhiều cơ hội cho việc phát triển ứng dụng blockchain sáng tạo và tiện ích. Tuy nhiên, cần phải chú ý đến các vấn đề bảo mật, hiệu suất và xử lý lỗi để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động một cách an toàn và hiệu quả.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan và kiến thức cơ bản để bắt đầu tích hợp Blockchain APIs vào các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top