CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Trong Python, mình có thể tạo dữ liệu ngẫu nhiên với sự trợ giúp của các thư viện như random và NumPy. Dữ liệu ngẫu nhiên thường được sử dụng để mô phỏng thử nghiệm, tạo dữ liệu mẫu, và nghiên cứu thống kê.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài tập này, mình sẽ tập trung vào việc tạo và làm việc với dữ liệu ngẫu nhiên trong Python. Bài tập Python về dữ liệu ngẫu nhiên sẽ giúp bạn làm quen với cách tạo số ngẫu nhiên, phân phối xác suất, và ứng dụng thực tế của dữ liệu ngẫu nhiên trong lập trình.

Dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Dữ liệu ngẫu nhiên là một phần quan trọng của lập trình và phân tích dữ liệu. Python cung cấp nhiều cách để tạo và làm việc với dữ liệu ngẫu nhiên, từ số nguyên ngẫu nhiên đến số thực ngẫu nhiên và thậm chí cả mảng số ngẫu nhiên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top