CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo 100 vé số ngẫu nhiên và chọn hai vé may mắn từ đó làm người chiến thắng bằng Python.

Một trong những ứng dụng thú vị của việc làm việc với số ngẫu nhiên trong Python là tạo ra các vé số xổ số may mắn. Trong bài viết này, mình sẽ học cách tạo 100 vé số xổ số ngẫu nhiên và sau đó chọn ra hai vé số may mắn từ danh sách đó. Mình sẽ tuân thủ các điều kiện sau:

  • Số xổ số phải dài 10 chữ số.
  • Tất cả 100 số vé phải là duy nhất.

Bước 1: Tạo danh sách 100 số xổ số ngẫu nhiên

Mình sử dụng thư viện random trong Python để tạo danh sách 100 số xổ số ngẫu nhiên. Mỗi số xổ số sẽ phải có 10 chữ số. Dưới đây là mã nguồn thực hiện điều này:

import random

lottery_tickets_list = []
print("Creating 100 random lottery tickets")
# To get 100 tickets
for i in range(100):
    # A lottery ticket number must have 10 digits (between 1000000000 and 9999999999)
    lottery_tickets_list.append(random.randrange(1000000000, 9999999999))

Sau khi chạy mã này, chúng ta sẽ có danh sách lottery_tickets_list chứa 100 số xổ số ngẫu nhiên và độ dài 10 chữ số.

Bước 2: Chọn ra hai vé số may mắn

Bây giờ, mình sẽ sử dụng phương thức sample() trong thư viện random để chọn ra hai vé số may mắn từ danh sách các vé xổ số. Dưới đây là phần mã nguồn thực hiện việc này:

# Pick 2 lucky tickets
winners = random.sample(lottery_tickets_list, 2)
print("Lucky 2 lottery tickets are", winners)

Sau khi chạy phần mã này, biến winners sẽ chứa hai vé số may mắn được chọn ngẫu nhiên từ danh sách 100 vé số ban đầu.

Với mã nguồn trên, bạn có thể tạo và chọn số xổ số ngẫu nhiên theo các điều kiện đã đề cập. Hãy thử chạy mã và kiểm tra xem liệu bạn có thể trở thành một trong những người chiến thắng may mắn hay không!

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết về cách tạo và chọn số xổ số ngẫu nhiên trong Python, và nó có thể được sử dụng như một hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dữ liệu ngẫu nhiên trong Python. Chúc bạn may mắn trong việc tạo ra các vé số may mắn!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top