CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo OTP bảo mật ngẫu nhiên gồm 6 chữ số bằng Python

OTP (One-Time Password) là một phương thức bảo mật phổ biến để xác thực người dùng trong các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến. Trong bài viết này, mình sẽ tạo một OTP bảo mật ngẫu nhiên gồm 6 chữ số bằng Python. Mình sẽ sử dụng thư viện secrets để đảm bảo tính ngẫu nhiên và bảo mật của OTP.

Bước 1: Sử dụng thư viện secrets để tạo OTP

Mình sử dụng thư viện secrets trong Python để tạo OTP ngẫu nhiên. secrets là một thư viện được thiết kế đặc biệt để tạo số ngẫu nhiên với tính bảo mật cao hơn so với random.

import secrets

# Lấy một instance của lớp systemRandom từ module secrets
secretsGenerator = secrets.SystemRandom()

print("Đang tạo OTP ngẫu nhiên gồm 6 chữ số")
otp = secretsGenerator.randrange(100000, 999999)

print("OTP bảo mật ngẫu nhiên là", otp)

Sau khi chạy mã này, bạn sẽ có một OTP bảo mật gồm 6 chữ số, được tạo ra ngẫu nhiên và có độ bảo mật cao.

Kết quả

Bằng cách thực hiện các bước trên, bạn có thể tạo một OTP bảo mật ngẫu nhiên với 6 chữ số sử dụng thư viện secrets trong Python. Điều này có thể được ứng dụng trong việc bảo mật ứng dụng của bạn và xác thực người dùng một cách an toàn.

Generating 6 digit random OTP
Secure random OTP is  133982

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết về cách tạo OTP bảo mật ngẫu nhiên trong Python và sử dụng thư viện secrets để đảm bảo tính bảo mật của OTP. Chúc bạn thành công trong việc sử dụng OTP để bảo vệ ứng dụng và dịch vụ của mình!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top