CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Bài tập Python: JSON trong Python

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng rộng rãi để trao đổi thông tin giữa các ứng dụng. Trong Python, mình có thể dễ dàng xử lý và tạo dữ liệu dạng JSON bằng module tích hợp sẵn. JSON cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị, tương tự như các từ điển (dictionary) trong Python.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong bài tập này, ta sẽ tập trung vào việc sử dụng JSON trong Python. Bài tập Python về JSON sẽ giúp bạn làm quen với cách đọc và viết dữ liệu JSON, truy cập và thay đổi thông tin bên trong dữ liệu JSON, và thực hiện các thao tác phức tạp hơn như xử lý dữ liệu lồng nhau.

JSON là một định dạng dữ liệu đơn giản và rất phổ biến, được sử dụng để lưu trữ và trao đổi thông tin giữa các ứng dụng. Trong Python,ta có module json giúp xử lý dữ liệu JSON một cách dễ dàng. Bạn có thể biểu diễn dữ liệu dưới dạng JSON, lưu trữ nó trong tệp tin hoặc trao đổi qua mạng.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top