CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

PrettyPrint theo dữ liệu JSON trong Python

Làm đẹp dữ liệu JSON (PrettyPrint) giúp chúng ta dễ dàng đọc và hiểu cấu trúc dữ liệu JSON. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện JSON để PrettyPrint dữ liệu JSON với thụt lề và dấu phân cách khóa-giá trị tùy chỉnh. Hãy cùng đi sâu vào từng bước cụ thể và xem kết quả tương ứng.

Bước 1: Xác định dữ liệu JSON

Trước hết, mình cần xác định dữ liệu JSON mà ta muốn PrettyPrint.

sampleJson = {"key1": "value1", "key2": "value2"}

Dữ liệu này chứa các cặp khóa-giá trị trong định dạng JSON.

Bước 2: Sử dụng thư viện JSON

Python cung cấp một thư viện JSON tích hợp sẵn để làm việc với định dạng JSON.

Bước 3: PrettyPrint dữ liệu JSON

Sử dụng thư viện JSON, mình có thể PrettyPrint dữ liệu JSON với thụt lề và dấu phân cách khóa-giá trị tùy chỉnh.

import json

# PrettyPrint dữ liệu JSON
pretty_json = json.dumps(sampleJson, indent=2, separators=(", ", " = "))
print(pretty_json)

Khi bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

{
  "key1" = "value1",
  "key2" = "value2"
}

Kết quả cho thấy rằng ta đã thành công PrettyPrint dữ liệu JSON với thụt lề cấp 2 và dấu phân cách khóa-giá trị là ", ", " = ".

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách PrettyPrint dữ liệu JSON trong Python bằng cách sử dụng thư viện tích hợp sẵn. Việc PrettyPrint giúp làm cho dữ liệu JSON trở nên dễ đọc và hiểu hơn, đặc biệt khi làm việc với các dữ liệu phức tạp.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top