Hàm Set update() trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phương thức set update(), đây là  phương thức dùng để thêm phần tử vào Set (dưới dạng tham số). 

1. Cú pháp set update()

Trước tiên hãy xem phần cú pháp dưới đây:

A.update(B)

Trong đó:

  • Các phần tử của B sẽ được thêm vào A
  • B có thể là một Set, String hoặc Dictionary
  • Nếu B là string thì nó sẽ phân ra thành phần tử và mỗi phần tử là một ký tự.

Giá trị trả về: Phương thức này không có giá trị trả về bởi vì nó cập nhật trực tiếp vào set A.

2. Ví dụ set update()

Bây giờ ta hãy làm một vài ví dụ để hiểu rõ hơn cách sử dụng phương thức update này nhé.

Ví dụ 1: Thêm dạng đơn giản

A = {'a', 'b'}
B = {1, 2, 3}

result = A.update(B)
print('A =',A)
print('B =',B)
print('result =',result)

Khi chạy chương trình này thì ta có được kết quả như sau:

A = {'a', 1, 2, 3, 'b'}
B = {1, 2, 3}
result = None

Ví dụ 2: Thêm dạng phức tạp (từ String hoặc Dictionary)

# Update With String
string_alphabet = 'abc'
numbers_set = {1, 2}

numbers_set.update(string_alphabet)

print('numbers_set =',numbers_set)
print('string_alphabet =',string_alphabet)

# Update With Dictionary
info_dictionary = {'key': 1, 2 : 'lock'}
numbers_set = {'a', 'b'}

numbers_set.update(info_dictionary)
print('numbers_set =',numbers_set)

Kết quả của chương trình này như sau:

numbers_set = {'c', 1, 2, 'b', 'a'}
string_alphabet = abc
numbers_set = {'key', 'b', 2, 'a'}

Lời kết: Như vậy là mình đã hướng dẫn cách sử dụng phương thức set update trong Python, hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP