CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm tổng số ô tô của mỗi công ty bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để đếm tổng số ô tô của mỗi công ty từ một file dữ liệu. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: Đếm số ô tô của mỗi công ty

Mình sử dụng phương thức .value_counts() của Pandas để đếm số ô tô của mỗi công ty dựa trên cột 'company'.

# Đếm số ô tô của mỗi công ty
car_counts = df['company'].value_counts()

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình in kết quả, tức là số ô tô của mỗi công ty.

# In kết quả
print("Python Pandas đếm tổng số xe mỗi công ty:")
print(car_counts)

Kết quả sẽ hiển thị số ô tô của mỗi công ty từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

anh29 jpg

Mình đã sử dụng Pandas để đếm tổng số ô tô của mỗi công ty từ file dữ liệu. Kết quả này giúp bạn biết được phân phối của các hãng ô tô trong file dữ liệu của bạn và có thể làm việc tiếp theo dựa trên thông tin này, ví dụ như phân tích thị trường hoặc lập kế hoạch tiếp thị.

Kết quả này giúp bạn hiểu được phân phối của các hãng ô tô trong file dữ liệu của bạn và có thể sử dụng thông tin này cho nhiều mục đích, bao gồm phân tích thị trường, lập kế hoạch tiếp thị, hoặc nghiên cứu thị trường ô tô. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top