CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tên hãng ô tô đắt nhất bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để tìm tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất từ một file dữ liệu. Ta sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và đọc dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và đọc dữ liệu từ file CSV. Bạn cần chỉ định đường dẫn đến file CSV của bạn.

import pandas as pd

# Đọc dữ liệu từ file CSV
df = pd.read_csv("D:\\Python\\Articles\\pandas\\automobile-dataset\\Automobile_data.csv")

Bước 2: Tìm xe đắt nhất

Mình sẽ sử dụng Pandas để lọc file dữ liệu và tìm chiếc xe có giá cao nhất. Sau đó, chúng ta sẽ trích xuất tên hãng ô tô và giá của chiếc xe này.

# Lọc file dữ liệu để tìm xe đắt nhất
most_expensive_car = df[['company', 'price']][df.price == df['price'].max()]

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất.

# In kết quả
print("Python Pandas in tên xe đắt nhất:")
print(most_expensive_car)

Kết quả sẽ hiển thị tên hãng ô tô và giá của chiếc xe đắt nhất từ file dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

Python Pandas in tên xe đắt nhất:
         company    price
35  Mercedes-Benz  45400.0

Mình đã xác định rằng chiếc xe đắt nhất trong file dữ liệu có tên hãng là "Mercedes-Benz" và giá là 45.400 đơn vị (đơn vị không được xác định trong file dữ liệu).

Điều này giúp bạn tìm ra thông tin về chiếc xe có giá trị cao nhất trong dữ liệu của mình và có thể làm việc tiếp theo dựa trên thông tin này, ví dụ: nghiên cứu về hãng xe này hoặc so sánh với các xe khác trong file dữ liệu. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top