CÔNG CỤ
MODULES
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu bằng Pandas trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách sử dụng thư viện Pandas trong Python để ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu từ hai từ điển khác nhau. Bạn sẽ thực hiện từng bước theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Import thư viện và tạo hai khung dữ liệu

Trước tiên, mình cần import thư viện Pandas và tạo hai khung dữ liệu từ hai từ điển khác nhau. Mỗi từ điển đại diện cho dữ liệu của các hãng ô tô Đức và Nhật Bản.

import pandas as pd

# Tạo từ điển cho ô tô Đức
GermanCars = {'Company': ['Ford', 'Mercedes', 'BMV', 'Audi'], 'Price': [23845, 171995, 135925, 71400]}
carsDf1 = pd.DataFrame.from_dict(GermanCars)

# Tạo từ điển cho ô tô Nhật Bản
JapaneseCars = {'Company': ['Toyota', 'Honda', 'Nissan', 'Mitsubishi'], 'Price': [29995, 23600, 61500, 58900]}
carsDf2 = pd.DataFrame.from_dict(JapaneseCars)

Bước 2: Ghép hai khung dữ liệu

Mình sử dụng phương thức .concat() để ghép hai khung dữ liệu lại với nhau. Trong trường hợp này, ta sẽ ghép các khung dữ liệu carsDf1 carsDf2. Để tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu, mình sử dụng tham số keys để chỉ định tên của mỗi khung dữ liệu trong kết quả cuối cùng.

# Ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu
carsDf = pd.concat([carsDf1, carsDf2], keys=["Germany", "Japan"])

Bước 3: In kết quả

Cuối cùng, mình sẽ in kết quả, tức là khung dữ liệu cuối cùng sau khi đã ghép hai khung dữ liệu với khóa.

# In kết quả
print("Python Pandas ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu:")
print(carsDf)

Kết quả sẽ hiển thị khung dữ liệu cuối cùng với các khóa "Germany" và "Japan" để xác định từng khung dữ liệu.

Kết quả

Dưới đây là kết quả mà bạn có thể mong đợi:

Python Pandas ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu:
      Company  Price
Germany 0    Ford  23845
    1  Mercedes 171995
    2    BMV 135925
    3    Audi  71400
Japan  0   Toyota  29995
    1   Honda  23600
    2   Nissan  61500
    3 Mitsubishi  58900

Bài viết trên đã sử dụng Pandas để ghép hai khung dữ liệu và tạo khóa cho mỗi khung dữ liệu từ hai từ điển khác nhau. Kết quả này giúp bạn quản lý và thao tác với các tập dữ liệu khác nhau dễ dàng bằng Pandas.Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng Python và Pandas.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top