Thảo luận chuyên đề tự học lập trình web PHP - Codeigniter Framework

Tuyền đọc tham khảo sơ qua nhé, có gì góp ý kiến.

Đây là series tự học lập trình dành cho người bận rộn, dân ngoại đạo hoặc những bạn sinh viên đang học năm nhất, năm 2 ... Nội dung được chia làm 3 học kì, mỗi học kì sẽ học 6 tháng.

Học kì 1: Học căn bản

 • Học phần 1: HTML + CSS + Javascript
 • Học phần 2: Nhập môn cơ sở dữ liệu
 • Học phần 3: Kỹ thuật lập trình PHP
 • Học phần 4: MySQL căn bản
 • Học phần 5: PHP và MySQL
 • Học phần 6: Project cuối kì

Học kì 2: Học nâng cao

 • Học phần 7: Lập trình hướng đối tượng PHP
 • Học phần 8: Học jQuery
 • Học phần 9: Mô hình MVC
 • Học phần 10: Project cuối kì

Học kì 3: Học thực tế

 • Học phần 11: Tìm hiểu Codeigniter Framework
 • Học phần 12: Tìm hiểu API thanh toán online
 • Học phần 13: Project cuối kì

Mong nhận được nhiều đóng góp ý kiến.

ĐĂNG BÌNH LUẬN: Đăng câu hỏi trên Group Facebook để được hỗ trợ nhanh nhất.