Lịch làm việc trong tuần

Quy định mỗi tuần sẽ viết tối thiểu:

  • 5 bài về WordPress
  • 3 bài PHP 
  • 3 bài về NodeJS

TheHalfHeart vui lòng tuân thủ đúng nguyên tắc :)