Thuộc tính ins trong CSS

Thẻ ins sẽ xác định một đoạn văn bản được gach dưới.

Vậy khi nào nên sử dụng thẻ ins?

Khi một nội dung của văn bản mới được chèn thêm, bạn nên đặt chúng trong thẻ ins để báo cho trình duyệt biết.

Trình duyệt thông thường sẽ chú ý tới một dòng có chứa các đoạn văn bản được gạch( thẻ del) hoặc gạch dưới( thẻ ins).

Sử dụng kết hợp giữa thẻ ins và thẻ del để mô tả đoạn văn bản được cập nhật và sửa đổi trong trang.

Cách sử dụng

Ví dụ: Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng kết hợp thẻ ins và thẻ del để mô tả việc thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cảu mình.

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
	</head>
	<body>
		<h2>Thẻ ins Trong HTML</h2>
		<div>
			<p>
				Tôi đang sử dụng ngôn ngữ lập trình 
				<del>HTML</del> <ins>PHP</ins> để viết trang wed của mình.
			</p>
		</div>
	</body>
</html>

Nguồn: freetuts.net