Delphi là gì?

Không biết bạn đã từng học qua ngôn ngữ Pascal hay chưa? Thực ra Delphi là một phiên bản khác của Pascal mà thôi.

Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền tảng của ngôn ngữ Pascal với thành phần mở rộng là hướng đối tượng. Để hiểu rõ hơn thì bạn nên đọc bài viết này.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP