Ứng dụng NOTE online với PHP

Note online là ứng dụng tạo web ghi chú online dành cho mọi đối tượng. Trong ứng dụng này bạn có thể tạo tài khoản và đăng nhập vào hệ thống quản lý ghi chú. Khi đã đăng nhập vào bên trong thì bạn có thể chỉnh sửa hoặc tạo mới ghi chú một cách rất dễ dàng.

Đây là ứng dụng căn bản sử dụng kiến thức PHP nâng cao nên rất phù hợp với những bạn đang tìm hiểu về PHP, thông qua ứng dụng này bạn sẽ kết hợp các kiến thức xây dựng class nói chung và hướng đối tượng nói riêng.

Ứng dụng này được xây dựng bởi một em hiện đang là học sinh lớp 11 nên các câu văn và kỹ năng lập trình áp dụng vào còn hơi yếu, tuy nhiên nó lại rất phù hợp với những bạn đang nghiên cứu PHP. Cuối cùng chúc các bạn học tốt.

DANH SÁCH BÀI HỌC
Bài 01: PHP Note Online - Tạo database và cấu trúc folder
Bài 02: PHP Note Online - Thư viện xử lý database và session
Bài 03: PHP Note Online - Xây dựng layout
Bài 04: PHP Note Online - Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất
Bài 05: PHP Note Online - Hiển thị và thêm/sửa/xoá ghi chú
Bài 06: PHP Note Online - Đổi mật khẩu (kết thúc)