Khắc phục lỗi Session tự xóa khi chạy Codeigniter trên PHP 7.1

Lỗi Session tự biến mất khi chạy các request tiếp theo, đây là lỗi mà mình đã gặp phải khi đổi VPS từ AZDIGI qua sử dụng của VHOST.

Trả lời

--------######--------

Mình cũng không rõ nguyên do tại đâu nữa, khi mình chuyển mã nguồn Codeigniter 3x từ PHP 5.6 sang PHP7.1 thì toàn bộ hệ thống admin không thể đăng nhập được, mò một hồi thì mới biết lỗi do session đã tự động xóa cho các lần truy cập tiếp theo. Nghĩa là khi bạn lưu sesion thì ở các lần truy cập khác session sẽ tự động biến mất.

Để khắc phục vấn đề này thì bạn hãy thêm dòng sau vào file index.php ở ngoài cùng nhé.

session_start();

Đặt nó ở trên cùng của file nhé.