Hệ thống khóa học hay và giá rẻ. Phần hoa hồng mà freetuts nhận được sẽ được cộng vào chi phí mua khóa học của các bạn, vì vậy chi phí mà bạn bỏ ra được giảm từ 10% (tùy vào mức hoa hồng của đơn vị đào tạo). Đây là chương trình mình nghĩ ra nhằm hỗ trợ các độc giả tại freetuts.net.

Lập trình Web