Home > Python > Python căn bản > Cách tính căn bậc hai trong Python với hàm sqrt

Cách tính căn bậc hai trong Python với hàm sqrt

Mình muốn tính căn bậc hai của một số bằng Python thì làm thế nào?

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tính căn bậc hai với hàm sqrt trong Python, đây là một hàm thuộc package math nên khi sử dụng nó bạn phải import package này vào nhé.

Import package toán học math
import math
math.sqrt(4) # => 2

Sau đây là một ví dụ cụ thể.

# HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
# TÁC GIẢ: CƯỜNG NGUYỄN
# Tính căn bậc hai bằng hàm sqrt

import math

print("Vui lòng nhập số cần tính căn bậc hai!")
number = float(input());

print("Căn bậc hai của số ", number, ' là: ', math.sqrt(number))

Chạy lên và mình tính căn hai của số 4 thì kết quả là số 2.

can bac hai JPG

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Cách tính căn bậc hai trong Python với hàm sqrt
Yield trong Python dùng để làm gì?
*args và **kwargs trong Python dùng để làm gì?

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP