PHP CMS và Framework

PHP là một ngôn ngữ lập trình web được rất nhiều lập trình viên ưa chuộng và sử dụng. Điểm mạnh của PHP chính là hoàn toàn miễn  phí, nghĩa là lập trình viên sẽ không cần phải tốn chi phí mua bản quyền khi xây dựng project, thứ hai là cộng đồng sử dụng PHP nhiều nên rất dễ học, thứ 3 có rất nhiều framework và CMS được xây dựng trên nền tảng PHP giúp lập trình viên có thể xây dựng nhanh dự án.