TOP việc làm ANDROID

Tổng hợp việc làm ANDROID mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Lập Trình Viên Android

 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

iOS/Android Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Swift; Android; iOS; Objective-C;

20 Android Developers -- Signing bonus 1 tháng lương

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; OOP; Mobile; Android SDK;

Web Designer

 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: UX/UI Design; Android; iOS; Design;

Mobile App Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

(HN) Games Developer

 • Mức lương: $750 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Unity; Game;

Lập Trình Viên Android

 • Mức lương: $8000000 - $15000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

(HCM) Senior Android Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Java; Mobile;

(HCM) Mobile Developer

 • Mức lương: $800 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Xamarin; Mobile;

(HCM) Senior Android Wear System Integration

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

(HCM) Software Quality Manager

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android;

(HCM) Senior Android Engineer

 • Mức lương: $1600 - $1800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

(HCM) Mobile Apps Developers

 • Mức lương: $18000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: UX/UI Design; Android; Mobile;

(HCM) Senior Android Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

iOS/Android Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Swift; Android; iOS; Objective-C;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: $600 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

(HCM) 05 Mobile App Developers

 • Mức lương: $1400
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Xamarin; Mobile;

(HCM) Android Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

20 Android Developers -- Signing bonus 1 tháng lương

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; OOP; Mobile; Android SDK;

02 Lập trình Android/iOS

 • Mức lương: $8000000 - $25000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Objective-C; Mobile;

Web Designer

 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: UX/UI Design; Android; iOS; Design;

Mobile App Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

03 Mobile App Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

(HCM) Urgent Mobile Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS;

(HCM) Mobile Apps developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS;

(HN) Senior/Junior Mobile Apps

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS;

(HN) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS;

(HCM) 05 iOS/ Android Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

(HCM) Mobile Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

(HCM) Senior Mobile Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

(HCM) Mobile Apps

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;