TOP việc làm ANDROID

Tổng hợp việc làm ANDROID mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng ANDROID vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

ANDROID APP DEVELOPER | UP TO $1,500

 • Mã JOB: 12388
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [ANDROID APP DEVELOPER UP TO1500 12388]

Responsibilities

 • Design and build applications for Android platform.
 • Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications.
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs.
 • Help maintain code quality, organization, and automatization.
 • Collaborate with a cross-functional team to define, design, and ship new features.
 • Be expected to keep researching new development and new technologies in mobile applications to upgrade our mobile capabilities.
 • Perform other tasks as required by IT manager.

Lập Trình Viên Android

 • Mã JOB: 12224
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Java; Kotlin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Android 12224]

 • Tham gia các dự án của công ty.
 • Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile.
 • Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng mobile của công ty.
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của PM

Mobile Developer

 • Mã JOB: 12475
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; Hybrid App;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Mobile Developer 12475]

 • Tham gia lập trình phát triển Mobile Application cho các dự án của công ty.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

ANDROID APP DEVELOPER | UP TO $1,500

 • Mã JOB: 12388
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [ANDROID APP DEVELOPER UP TO1500 12388]

Responsibilities

 • Design and build applications for Android platform.
 • Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications.
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs.
 • Help maintain code quality, organization, and automatization.
 • Collaborate with a cross-functional team to define, design, and ship new features.
 • Be expected to keep researching new development and new technologies in mobile applications to upgrade our mobile capabilities.
 • Perform other tasks as required by IT manager.

Lập Trình Mobile

 • Mã JOB: 12314
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Mobile 12314]

 • Phát triển hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp trên Mobile
 • Phát triển chức năng trên ứng dụng cho các dự án của công ty Bông Mai và đối tác

Android Developer

 • Mã JOB: 12293
 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Java; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Android Developer 12293]

Job descriptions:

 • Develop and maintain Android product.
 • Work closely with the Product and UX team to develop features for the Android platform.
 • Re-architect the app with modern Android best-practices in mind.
 • Optimize, solve issues based on user feedback.

Lập Trình Viên Android

 • Mã JOB: 12224
 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Java; Kotlin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Android 12224]

 • Tham gia các dự án của công ty.
 • Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile.
 • Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng mobile của công ty.
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của PM

Junior/Senior Mobile Developers

 • Mã JOB: 12197
 • Mức lương: $1000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior Mobile Developers 12197]

 • Tham gia phát triển ứng dụng gọi xe VATO (https://vato.vn/) và các ứng dụng thuộc hệ sinh thái
 • Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ áp dụng vào yêu cầu dự án.

[HCM] Mobile Developer

 • Mã JOB: 12185
 • Mức lương: $900
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile Developer 12185]

 • Clarify and analyze business requirement from customer to design highly available and scalable application for the iOS/Android platform
 • Implement requirement following coding standard and best practices
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Research and recommend appropriate technologies to implement new features
 • Take in charge of task estimation
 • Develop and update technical documentation
 • Support for team competent development

Mobile Software Engineer

 • Mã JOB: 12165
 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Mobile Software Engineer 12165]

 • Design, implement and maintain software components in complex, distributed systems.
 • Work closely with other groups (QA, Tech Support) to effectively diagnose and resolve software defects.
 • Participate into team collaborative design and code review activities.
 • Prioritize tasks and communicate to senior management effort estimates and project status periodically.

Mobile App Developer

 • Mã JOB: 12157
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Mobile App Developer 12157]

As a *Mobile developer*, you will be responsible for developing mobile applications and content
built for mobile platforms compatible with HTML5 standards.

 • Manage, optimize and integrate various assets (information, images, animations, creative concepts and videos) to achieve desired objective.
 • Develop creative and visually eye-catching animations.
 • Connect to back-end data via middleware or static data.
 • Implement user interface and navigation.
 • Create and implement various applications.

10 Android Developers

 • Mã JOB: 12115
 • Mức lương: $1400
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; OOP; Java; Kotlin;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [10 Android Developers 12115]

 • Phát triển app trên các hệ thống tích hợp theo yêu cầu khách hàng 
 • Cộng tác với các thành viên trong nhóm để đưa ra các phân tích, thiết kế và xây dựng các phần trong ứng dụng. 
 • Báo cáo với Quản lý dự án để chủ động đánh giá công việc, đề xuất cải tiến. 
 • Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phần mềm cùng công ty và khách hàng để hỗ trợ phát triển và phân phối các dự án theo yêu cầu.
 • Chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

03 App Developers

 • Mã JOB: 12109
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [03 App Developers 12109]

Mô tả công việc :

 • Phát triển ứng dụng Android/iOS,
 • Phát triển các service tương tác với app.
 • Đề xuất và thực hiện khắc phục vấn đề hiệu năng, cải thiện UI/UX của ứng dụng.
 • Thực hiện coding và Unit test, giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

(HCM) Senior Game QA

 • Mã JOB: 12498
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Game; QA;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Game QA 12498]

CÔNG TY EYECLICK VIETNAM cần tuyển vị trí QA với thông tin cụ thể như sau:

 • Xây dựng và phát triển các test case cho game thiếu nhi. 
 • Tìm kiếm và mô tả chi tiết thông tin lỗi.
 • Kiểm tra lỗi sau khi được sửa.
 • Kiểm tra/đánh giá game dựa trên nhiều tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng game sau khi phát hành được tốt nhất.
 • Cung cấp thông tin đầy đủ cho Headquarter khi được yêu cầu.
 • Đảm bảm chất lượng game của studio là tốt nhất.
 • Báo cáo hàng ngày.
 • Thu thập kết quả khảo sát khách hàng.
 • Trao đổi, hợp tác với những đồng nghiệp tại Headquarter để giải quyết vấn đề

(HCM) Senior Unity iOS/Android Full-stack Engineer

 • Mã JOB: 12497
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Unity; Full-Stack;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Unity iOSAndroid Full stack Engineer 12497]

We are looking for a skilled, resourceful and enthusiastic senior level full stack software engineer to join us in building out our large scale casual gaming titles.

This role involves a wide variety of technologies across large number of disciplines. You will be expected to jump in and develop strong solutions at scale

What you get to do:

 • Collaborate with team members to produce and manage scalable architectures, game features and system improvements
 • Take the lead in implementing key systems needed for scale & growth
 • Define, identify and resolve performance/stability issues both for the client and their server
 • Work with awesome people just as passionate as you on projects they love

Lập trình Mobile

 • Mã JOB: 12027
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap trinh Mobile 12027]

 • Phát triển hệ thống quản lý dịch vụ Mobile ID: kết nối với hệ thống MSSP chính thức của CTIN-IDEMIA, kết nối với hệ thống CCBS, SSO tập đoàn.
 • Phát triển cổng SignHub: nhận lệnh ký văn bản từ các hệ thống của đối tác và chuyển cho hệ thống MSSP.
 • Phát triển ứng dụng trên Mobile: xây dựng phần mềm ký số và quản lý chứng thư số Mobile PKI trên Android và iOS (trên file mềm và trên SIM).
 • Phát triển chức năng trên ứng dụng cho các dự án của Tập đoàn VNPT.

(HN) Senior Android Developer

 • Mã JOB: 12426
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior Android Developer 12426]

 • Tham gia vào phát triển dự án thương mại điện tử (web, app)
 • Tìm hiểu công nghệ và xây dựng bài toán
 • Phân tích, thiết kế hệ thống
 • Lập trình
 • Thường xuyên tìm hiểu công nghệ mới
 • Xử lý các bài toán hiệu năng cao, độ trễ thấp

(HCM) Senior Mobile Developer

 • Mã JOB: 12312
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Mobile Developer 12312]

 • Clarify and Analyze business requirement from customer to design highly available and scalable application for the iOS/Android platform
 • Implement requirement following coding standard & best practices
 • Take in charge of task estimation
 • Develop and update technical documentation
 • Support for team competent development
 • Mentor junior member and review their code

(HCM) Android Developer

 • Mã JOB: 12310
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Android Developer 12310]

Most of Mantu applications are designed from scratch and raise challenges on different area of knowledge as Business Intelligence, user-friendly aspect or efficiency. As a Mantu’ Android Developer, you will be part of the Mobile Development Department within the IT Production, and you will be responsible for establishing the foundation of the Android development branch by:

 • Be the Android ambassador within the department at every level: user experience standards, features, distribution, architecture…;
 • Do technical watch to always have the latest Android features on the market;
 • Coach the next Android developers and supporting them technically;
 • Create and maintain reusable packages to access to the native Android API like Camera, GPS, NFC…;
 • Develop highly performant Android applications in Android like C# using Xamarin.Android technology.

(HCM) React Native Developers

 • Mã JOB: 12311
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developers 12311]

Responsibilities

 • Develop mobile applications with React Native.
 • Collaborate with japanese team , Designers and Engineers.
 • Build and deploy performant modern mobile applications with React Native.
 • Identify and resolve performance and scalability issues

Some of the technologies we use

 • Serverless with AWS (Lambda , DynamoDB, Cognito, StepFunction, ...).
 • Machine and Deep Learning, AWS Rekognition, SageMaker. 
 • React Native, React.js, Node.js
 • End to end testing, cypress.io

(HCM) Android Developer

 • Mã JOB: 12309
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Android Developer 12309]

Job Description

 • Identify strategies and designing software.
 • Be a vocal advocate in architectural and design discussion
 • Participate in every stage of the software development from requirement analysis, design and implementation to module and system verification
 • Adopt underlying layers for Android Automotive to run on Bosch hardware
 • Bring in new releases from Google and add customer features
 • Communicate with other software teams and customers if necessary

(HN) Senior Mobile Apps Developer

 • Mã JOB: 12302
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Senior Mobile Apps Developer 12302]

 • Xây dựng, phát triển và quản lý được các sản phẩm/dự án trên nên tảng mobile.
 • Lập trình các tính năng mới của sản phẩm Edupia trên mobile.
 • Làm việc nhóm với đội kỹ thuật và các team về UI/UX của sản phẩm.
 • Quản lý được tiến độ của các chức năng outsource trên mobile

 

(HN) 05 Mobile Apps

 • Mã JOB: 12301
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN 05 Mobile Apps 12301]

Quản lý và tiếp quản 1 dự án ứng dụng booking từ nhà phát triển(outsourcing) để sau này tiếp tục phát triển (insourcing)

(HN) Mobile Apps Developer

 • Mã JOB: 12298
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Mobile Apps Developer 12298]

 • Tiến hành nghiệp vụ phát triển hệ thống.

(HCM) Unity Game Developer

 • Mã JOB: 12290
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Unity; Game;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Unity Game Developer 12290]

 • Tham gia phát triển game bằng engine Unity, port game sang android và ios
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu, chỉ thị của cấp trên .
 • Đưa ra kế hoach hoàn thành công việc ,quản lý thời gian làm việc  ,báo cáo thường xuyên tiến độ công việc cho cấp trên.
 • Tìm hiểu công nghệ mới ,nâng cao kỹ thuật chuyên môn để đáp ứng cho công việc.

(HCM) React Native Developer

 • Mã JOB: 12089
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developer 12089]

 • Be part of the growing development team to build a B2B SaaS solution for HR.
 • Building application (android, ios) using React Native.
 • Work with API endpoints for dynamic content updating.
 • Ensure UI/UX of developed pages with near pixel-perfect design.

(HCM) Senior Android Developer

 • Mã JOB: 11913
 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Android Developer 11913]

We are looking for Android and iOS developers who enjoys development and maintenance of mobile applications. You will be working alongside with other developers, product managers. Come value add us with your experience and expertise!

(HCM) Senior Mobile Developer

 • Mã JOB: 11912
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Senior Mobile Developer 11912]

Are you an experienced Senior Mobile Developer looking for your next career move? Do you have a background in design & architecture and development of digital products? If so read on.

What is the team?

You will be part of our Digital Delivery Hub who are responsible for designing, developing and maintaining some of the most interesting and innovative digital apps within the financial services space that are at the forefront of the market. Our Hub is focused on building a world class User Experience, Design and Web / Mobile Development team that can work with the business to realise an exciting digital strategy.

What is the role?

We are looking for a talented Senior Mobile Developer who still does hands-on development to contribute in the development and execution of an innovative mobile banking solution in Asia. This will include the development of in-country and cross-border solutions across all facets of a mobile banking operation including customer experience and design, developing and implementing new products and services, process engineering and other functional deliverables. Risk management and technology innovation will be essential for your success.

You will be responsible for technically leading and coaching our engineers who work in cross-functional delivery teams to design and build best-of-breed mobile solutions whilst maintaining necessary support for ongoing products.

Your duties will be to:

 • Provide hands-on technical leadership and development in mobile solution development – you will get your hands dirty
 • Provide a leading voice in the evolving mobile architecture framework and roadmap covering languages, tooling, patterns and delivery processes.
 • Enhance our talent pool ensuring that our team’s skills and practices are leading edge and aligned to technology strategy.
 • Provide technical guidance through the complete Solution Delivery Lifecycle
 • Developing solution architectures aligned with enterprise-wide standards to ensure successful implementation of technology solutions
 • Lead the technical design process coordinating various stakeholders; develop and document solution architectures for projects aligned to bank's standards and policies
 • Custodian of design and engineering best practices; and technical app roadmaps.

(HCM) Unity Game Developer

 • Mã JOB: 11911
 • Mức lương: $1200
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Unity; Game;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Unity Game Developer 11911]

 • Tham gia phát triển game bằng engine Unity, port game sang android và ios
 • Thực hiện công việc theo yêu cầu, chỉ thị của cấp trên .
 • Đưa ra kế hoach hoàn thành công việc ,quản lý thời gian làm việc  ,báo cáo thường xuyên tiến độ công việc cho cấp trên.
 • Tìm hiểu công nghệ mới ,nâng cao kỹ thuật chuyên môn để đáp ứng cho công việc.

(HCM) Mobile Apps Developers

 • Mã JOB: 11909
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile Apps Developers 11909]

 • Develop and maintain IOS and Android application.
 • Review Business requirements working with team members.
 • Perform technical analysis of requirements.
 • Produce a solid, detailed technical design.
 • Write clean code to implement the designed requirements.
 • Contribute ideas for making the applicationbetter and easier to use.
 • Active participation in customer/partner design meetings and general engagements.

(HCM) Mobile Apps Developers

 • Mã JOB: 11906
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile Apps Developers 11906]

 • Build advanced applications for iOS and Android operating systems across a wide range of devices
 • Maintain and enhance existing mobile applications
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, test, ship, and support new features
 • Develop most effective technical solutions to meet business requirements
 • Research and recommend appropriate technologies to implement new features.
 • Review code, layout, and design for project.
 • Create new methods for improving efficiency.
 • Responsible implementation and support of team members, monitoring and reporting processes

(HCM/HN) Mobile Developer

 • Mã JOB: 11903
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCMHN Mobile Developer 11903]

 • Xây dựng các sản phẩm dịch vụ của công ty về mảng sản phẩm doanh nghiệp.
 • Xây dựng các hệ thống nghiệp vụ quản lý các dịch vụ cho doanh nghiệp.
 • Tham gia vào các dự án với yêu cầu từ khách hàng nước ngoài, các công ty, tập đoàn lớn.