TOP việc làm Java

Tổng hợp việc làm Java mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 12/2018.

Java Back-end Developer | Signing bonus up to $1,500

 • Mức lương: $1800 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Back-End;

Java Developer – Middle to Senior ($800 - $1600)

 • Mức lương: $800 - $1600
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Java Web Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java; Web;

10 Java Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Full-Stack Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Full-Stack;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

Junior Java Developer for IoT

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

02 Java Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

Java Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Kỹ sư Phát triển phần mềm

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Java Project Lead

 • Mức lương: $2000 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Project Manager;

Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Java Principal Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

Senior Full-stack Engineer for Public Blockchain

 • Mức lương: $1500 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C#; Golang; Full-Stack;

Java Developer

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

Senior Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; MVC; MySQL;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C;

Junior Software Engineer

 • Mức lương: $500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) Front-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML5; Java;

02 Junior Java Developers

 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

Java Back-end Developer | Signing bonus up to $1,500

 • Mức lương: $1800 - $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Back-End;

(HN) 04 Junior Software Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; NodeJS;

Java Developer – Middle to Senior ($800 - $1600)

 • Mức lương: $800 - $1600
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Java Web Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java; Web;

10 Java Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Full-Stack Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; Full-Stack;

Tech Lead

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mức lương: $700 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Java; Mobile;

Back-End Developer

 • Mức lương: $500 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; C#; Python;

(HN) Back-End Developer - All Levels

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Back-End;

(HN) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

(HN) Lập trình viên

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Spring;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

(HN) Senior Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

(HCM) 04 Games Server

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; Cocos2D;

(HCM) Data Engineer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; SQL;

(HCM) Junior Developer

 • Mức lương: $600 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

(HCM) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Spring;

(HCM) Senior Java Developer (Signing Bonus up to $2000)

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

(HCM) Java Developer | Up to $1600

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

Junior Java Developer for IoT

 • Mức lương: $16000000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

Web Developer

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; JavaScript; NodeJS;

02 Java Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

Java Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;