TOP việc làm Java

Tổng hợp việc làm Java mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 02/2019.

02 Java Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

Java Developer

 • Mức lương: $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

Back-End Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

Java Developer – Middle to Senior ($800 - $1600)

 • Mức lương: $800 - $1600
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

02 Java Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

Java Developer

 • Mức lương: $1700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: J2EE; Java;

(HCM) Online Developer

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Front-End; Back-End;

(HCM) Java Developers

 • Mức lương: $500 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: CSS; J2EE; JavaScript; HTML; Git;

(HCM) Full-stack Java Developer

 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: AngularJS; Java; JavaScript; Hibernate; Spring;

FRESHER SOFTWARE ENGINEER

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; .NET; Front-End;

Technical Project Manager

 • Mức lương: $3000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#; Project Manager; Japanese - N2;

Back-End Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

10 Software Back-end Developers | Up to $2000

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Mobile; Back-End;

Software Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

Senior Android Developers

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; Java; Mobile; Kotlin;

Back-End Developer

 • Mức lương: $800 - $1700
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; JavaScript; Python; Git; Golang; Ruby; Back-End;

13 FUTURE CTOs

 • Mức lương: $1500 - $3000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

FUTURE CHIEF ARCHITECT

 • Mức lương: $1500 - $2500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Ruby on Rails; Python; .NET;

15 Fresher/Junior Software Developers

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET; Scala;

(HN) 10 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HN) 05 Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; .NET;

(HCM) 05 Full-stack Java Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; Java; MySQL; Full-Stack;

(HCM) Back-End Developer - Remote

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Back-End;

(HCM) 02 Senior Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Linux; Java;

(HCM) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: J2EE; Java; Spring;

(HCM) Mobile Apps Android Developer

 • Mức lương: $1000 - $1500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Java; Mobile;

(HCM) 10 Developers working in Japan

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; C#; .NET;

(HN) 20 Java Web Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

(HN) Senior Java Developer

 • Mức lương: $1500
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

Senior Java Developer

 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

(HN) Web Developer - Có thể làm sau Tết

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; C#;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java;

(HN) Senior Software Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java;

(HN) 03 Software Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; C#;

(HCM) Server/System Engineer

 • Mức lương: $3500 - $5500
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang; Server; System Engineer;

Chương trình tuyển dụng Master Code

 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: PHP; Java; Python; NodeJS; .NET; Ruby;

02 Junior Java Developers

 • Mức lương: $800
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

(HCM) Back-end Microservices

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java; Spring;

(HCM) Full-stack Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;

(HN) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java;

(HN) Java Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Spring;

(HCM) Junior Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: PHP; Java; .NET;

(HN) Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: C++; Java; .NET; Back-End;

(HN) Developers

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; NodeJS; ReactJS;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; JavaScript;

(HN) Back-End Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Java; Python; Golang;

(HCM) Back-end Developer

 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Java;