TOP việc làm React Native

Tổng hợp việc làm React Native mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 06/2019. Các tin tuyển dụng React Native vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

React Native/ ReactJS Developer

 • Mã JOB: 12983
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [React Native ReactJS Developer 12983]

 • Review business requirements working with team members
 • Perform a technical analysis of requirements
 • Produce a solid, detailed technical design
 • Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements with little or no supervision
 • Work with the other partners to triage and fix bugs with rapid turnaround
 • Contribute ideas for making the application better and easier to use
 • Develop and maintain application using React Native or ReactJS
 • Active participation in customer/partner design meetings and general engagements
 • Ensure on time, on budget, and the quality of the product.

 

MOBILE DEVELOPER

 • Mã JOB: 12941
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [MOBILE DEVELOPER 12941]

 • Là một Mobile Developer, bạn được trao trách nhiệm hiện thực các thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng di động, đảm bảo tính năng chạy đúng và đảm bảo cung cấp một trải nghiệm
 • Bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với UX Designer, Product Manager, Technical Team để đảm bảo phần giao diện người dùng(UI Visually) truyền đạt một cách trực quan trải nghiệm mà UX Designer đã thiết kế, và đảm bảo một ngôn ngữ thiết kế(design language) đồng nhất được áp dụng trên toàn bộ sản phẩm.

LẬP TRÌNH VIÊN REACT NATIVE

 • Mã JOB: 12928
 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN REACT NATIVE 12928]

 • Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty;
 • Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng.
 • Hỗ trợ đối tác viễn thông, ngân hàng và các phòng ban khác;
 • Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

React Native/ ReactJS Developer

 • Mã JOB: 12983
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [React Native ReactJS Developer 12983]

 • Review business requirements working with team members
 • Perform a technical analysis of requirements
 • Produce a solid, detailed technical design
 • Write clean, modular, robust code to implement the desired requirements with little or no supervision
 • Work with the other partners to triage and fix bugs with rapid turnaround
 • Contribute ideas for making the application better and easier to use
 • Develop and maintain application using React Native or ReactJS
 • Active participation in customer/partner design meetings and general engagements
 • Ensure on time, on budget, and the quality of the product.

 

MOBILE DEVELOPER

 • Mã JOB: 12941
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [MOBILE DEVELOPER 12941]

 • Là một Mobile Developer, bạn được trao trách nhiệm hiện thực các thiết kế giao diện người dùng của ứng dụng di động, đảm bảo tính năng chạy đúng và đảm bảo cung cấp một trải nghiệm
 • Bạn sẽ hợp tác chặt chẽ với UX Designer, Product Manager, Technical Team để đảm bảo phần giao diện người dùng(UI Visually) truyền đạt một cách trực quan trải nghiệm mà UX Designer đã thiết kế, và đảm bảo một ngôn ngữ thiết kế(design language) đồng nhất được áp dụng trên toàn bộ sản phẩm.

LẬP TRÌNH VIÊN REACT NATIVE

 • Mã JOB: 12928
 • Mức lương: $600 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [LAP TRINH VIEN REACT NATIVE 12928]

 • Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của Công ty;
 • Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng.
 • Hỗ trợ đối tác viễn thông, ngân hàng và các phòng ban khác;
 • Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Front-End Developer

 • Mã JOB: 12860
 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML; Front-End; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 12860]

 • Tham gia phát triển các dự án về Web, Mobile của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Front-end của Web site, Web application, Mobile application.
 • Tham gia tìm hiểu, đánh giá các công nghệ frontend để sử dụng trong dự án.
 • Tham gia vào thiết kế và review source code.
 • Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án.

02 JUNIOR APP MOBILE DEVELOPERS

 • Mã JOB: 12512
 • Mức lương: $500 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [02 JUNIOR APP MOBILE DEVELOPERS 12512]

 • Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile với React Native trên Android và/ hoặc iOS.
 • Đảm nhiệm công việc phát triển app dành cho các hệ thống blended learning của công ty với đối tượng sử dụng chính là các học sinh và giáo viên của công ty
 • Tham gia vào tất cả các giai đoạn phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án
 • Tối ưu hóa ứng dụng để cải thiện hiệu năng và nâng cao khả năng mở rộng của sản phẩm
 • Tham gia nghiên cứu và tùy biến các công nghệ mới theo yêu cầu của dự án

React Native Developer

 • Mã JOB: 12511
 • Mức lương: $1000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [React Native Developer 12511]

The Job

We are looking for an outstanding Full-stack developer to be responsible for the full lifecycle of Fintech product development. The full-stack developer responsibilities will include building our products from concept all the way to completion starting from the user interface all the way to the backend API and database. With experience in both front-end and back-end development, you will love to contribute to our developed products.

(HN) React Native Developer

 • Mã JOB: 12955
 • Mức lương: $1000 - $2000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN React Native Developer 12955]

 • Building performant mobile apps on both the iOS and Android platforms
 • Join in all required phases from planning, estimation, designing, developing
 • Responsible for architecting and building these applications, as well as coordinating with the teams responsible for other layers of the product infrastructure
 • Building a product is a highly collaborative effort
 • Helping train other members of the team in areas where you have more expertise
 • Building and maintaining a strong culture of great team morale and high-performance

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mã JOB: 12907
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Mobile; React Native; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile Apps Developer 12907]

 • Phát triển các dự án hiện tại của công ty.
 • Lập trình web app theo thiết kế UI/UX.
 • Tương tác với dữ liệu thông qua RESTful API.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

(HCM) 10 Web App Developers

 • Mã JOB: 12908
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: ReactJS; Web; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 10 Web App Developers 12908]

Tham gia vào quá trình R&D Platform (Website + App)

(HCM) React Native Developer

 • Mã JOB: 12905
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developer 12905]

The candidate will work with React-Native platform. The candidate will work closely with a team, receive tasks from the team leader, maintain and develop features for applications in the projects.

(HCM) React Native Developer

 • Mã JOB: 12904
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developer 12904]

 • Design and Develop Android applications.
 • System Design including basic and detail design
 • Writing program documentation
 • Develop functional application for Clients
 • Prepare and perform unit test
 • Perform other duties as assigned

(HCM) Mobile Apps Developer

 • Mã JOB: 12903
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile Apps Developer 12903]

 • Tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai ứng dụng mobile với React Native
 • Phát triển, cải thiện tốc độ, hiệu quả và mở rộng ứng dụng
 • Tham gia phát triển, đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án lập trình ứng dụng
 • Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ, engine,... mới phục vụ các nhu cầu sản phẩm củɑ công ty.
 • Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của cấp trên
 • Phân tích thiết kế, viết tài liệu mô tả.

(HCM) Front-end Mobile Apps Developer

 • Mã JOB: 12900
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Mobile; Front-End; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Mobile Apps Developer 12900]

As a Front-end Software Engineer, you will be able to demonstrate good communication and problem solving skills. You are self motivated and able to contribute to collaborative software projects. You will be expected to quickly learn and utilise new technologies and be a source of ideas on how emerging technologies can help Dinovative's business. More importantly, you will have fun along the way while having the opportunity to build great software across different sectors and industries.

Key Responsibilities

 • Front-end Mobile development (HTML5, CSS3, React Native, integration with RESTful Web API)
 • Maintain existing software
 • Constantly learn and keep abreast of emerging technologies
 • Contribute to the software design processes including whiteboarding sessions, workshops and prototyping
 • Critique software designs and architectures
 • Peer review colleagues code and identify areas for improvement
 • Provide development task effort estimates
 • Conduct client requirements gathering and analysis
 • Review test plans
 • Follow defined development best practice including commenting and documenting code, contribute to development wikis and using source control

(HCM) 10 Mobile iOS/ Android/ React Native Developers

 • Mã JOB: 12830
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM 10 Mobile iOS Android React Native Developers 12830]

SNA Vietnam is Korean company, established in August 2013. We have office in Korea, USA, HCM and Hanoi. We specialized in total IT services and software development. 

To serve for development, SNA currently recruits 10 Mobile Apps Developers (iOS/ Android/ React Native)

Joining with us, you will work in foreign active working environment, especially we focus on developing your skills and knowledge by joining many various of training courses such as English class, IT background, Java language and other languages. If you are passionate about technology and want to work with the latest technology and big projects, just join in our team and explore about your abilities.

Job description:

 • Develop and maintain iOS and Android application.
 • Review Business requirements working with team members.
 • Perform technical analysis of requirements.
 • Produce a solid, detailed technical design.
 • Write clean code to implement the designed requirements.
 • Contribute ideas for making the applicationbetter and easier to use.
 • Active participation in customer/partner design meetings and general engagements.

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 12827
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Front-End; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 12827]

Job Responsibilities

 • Build and improve experiences of a travel mobile/web app that can be used by millions of people.
 • Understand requirements, pay attention to details and suggest solutions. Work closely with design team and API team to improve overall UI/UX experiences.
 • Design and build highly scalable, reliable and fault tolerant systems.
 • Implementation of security, caching, data storage.
 • Identify bottlenecks and fix bugs.
 • Unit test code for robustness, usability and reliability.
 • Quickly grasp concepts, problems and implement solutions with guidance.
 • Monitor the performance of the live apps, respond to fix live bugs quickly and continuously improve them on both code and experience level.
 • Evaluate new mobile/web methodologies and technologies. Contribute to the evolution of the technology, product and experience.
 • Communicate, collaborate and work effectively across cross-functional teams in a global environment.

(HCM) Mobile App Developer

 • Mã JOB: 12825
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Mobile App Developer 12825]

Responsible for developing system including:

 • Able to read and understand technical documents in English
 • Identify and correct or advise, on operational issues in client computer systems.
 • Implements feature customization based on the requirements from the users.
 • Verify database and data integrity
 • Identify and correct or advise, on operational issues in client computer systems.
 • Providing support, including procedural documentation.

(HN) React Native Developer

 • Mã JOB: 12665
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN React Native Developer 12665]

Bạn sẽ phát triển ứng dụng điện thoại và máy tính bảng cho cả nền tảng iOS và Android. Ứng dụng sẽ cần liên kết với những APIs bên thứ ba như Facebook, Zalo, LinkedIn, … Bạn sẽ cần làm việc chặt sẽ với designer và backend developers để tạo ra một ứng dụng đẹp mắt, mạnh mẽ, và thân thiện với người dùng.

(HN) Junior - Middle iOS Developer

 • Mã JOB: 12666
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Swift; iOS; Objective-C; Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Junior Middle iOS Developer 12666]

 • Cung cấp tài liệu thiết kế kiến trúc hệ thống, API, tài liệu kiến trúc phần mềm cho các thành viên khác trong nhóm, khách hàng hoặc đối tác.
 • Làm việc với khách hàng và đối tác, bao gồm các nhà phân tích kinh doanh, người quản lý dự án và nhà phát triển.
 • Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật, phân tích các yêu cầu sản phẩm, các tính năng thiết kế, thực hiện và kiểm tra phần mềm.
 • Cộng tác với các thành viên khác (phía khách hàng hoặc bên thứ ba) để thiết kế, thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ.

(HN) Mobile Developer

 • Mã JOB: 12563
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Mobile Developer 12563]

React Native developer to build high performance mobile Fintech apps.

Binkabi is a global, award-winning Fintech start-up with headquarter in London and development team in Hanoi. We are developing and scaling a platform for issuing, trading and financing commodities on the blockchain. Our solutions are being deployed in multiple countries around the world. 

We are looking for a React Native developer who are interested in building high performance mobile apps on both the iOS and Android platforms.

Key responsibilities:

 • Build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms.
 • Making stuff that is intuitive and easy to use
 • Leverage native APIs for deep integrations with both platforms.
 • Diagnose and fix bugs and performance bottlenecks for performance that feels native.
 • Transition existing React web apps to React Native.

(HN) React Native Developer

 • Mã JOB: 12561
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; Java; Objective-C; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN React Native Developer 12561]

 • Tham gia cùng đội ngũ lập trình mobile phát triển ứng dụng để đem đến cho người dùng những sản phẩm tốt nhất với một trải nghiệm tuyệt vời nhất.
 • Trực tiếp tham gia cùng mọi người trong team và các bộ phận khác (design, backend, chăm sóc khách hàng,...) phát triển tính năng.
 • Tìm hiểu các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng.

(HN) React Native Developer

 • Mã JOB: 12560
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; CSS3; React Native; Redux;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN React Native Developer 12560]

Tham gia với vai trò nhà phát triển trong nhóm làm dự án nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đa nền tảng, giúp số hóa hoạt động doanh nghiệp.

 • Phân tích yêu cầu
 • Thiết kế kiến trúc
 • Lập trình và kiểm thử
 • Tham gia cộng tác với các thành viên theo khung phát triển sản phẩm linh hoạt Agile/Scrum.

(HN) React Native Developer

 • Mã JOB: 12559
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN React Native Developer 12559]

Bạn sẽ phát triển ứng dụng điện thoại và máy tính bảng cho cả nền tảng iOS và Android. Ứng dụng sẽ cần liên kết với những APIs bên thứ ba như Facebook, Zalo, LinkedIn, … Bạn sẽ cần làm việc chặt sẽ với designer và backend developers để tạo ra một ứng dụng đẹp mắt, mạnh mẽ, và thân thiện với người dùng.

(HN) 02 React Native Developers

 • Mã JOB: 12558
 • Mức lương: $15000000 - $20000000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: JavaScript; Mobile; RESTful; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN 02 React Native Developers 12558]

 • Tham gia phát triển, duy trì ứng dụng mobile với React Native
 • Kết hợp với UI/UX designer, Backend Developer, Product Manager để xây dựng các ứng dụng
 • Tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới cập nhật cho sản phẩm

(HN) iOS/Android/React Native Developer

 • Mã JOB: 12557
 • Mức lương: $800 - $1300
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN iOSAndroidReact Native Developer 12557]

 • Design and build advanced applications for the iOS/Android platform;
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Work with outside data sources and APIs;
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability;
 • Work on bug fixing and improving application performance;
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency;