TOP việc làm React Native

Tổng hợp việc làm React Native mới nhất hiện nay, TOP việc làm mới nhất tháng 04/2019. Các tin tuyển dụng React Native vẫn đang còn hiệu lực, bạn hãy tìm cho mình một công việc phù hợp nhé.

Lập Trình Viên Mobile

 • Mã JOB: 12407
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Mobile 12407]

 • Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các ứng dụng di động
 • Dẫn dắt, phân công và hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo mô hình Agile – Scrum
 • Hỗ trợ và phối hợp với nhóm kiểm thử xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động
 • Xây dựng dựng tài liệu kỹ thuật cho dự án
 • Tìm hiểu các công nghệ mới và triển khai cho nhóm

Lập Trình Viên Mobile

 • Mã JOB: 12407
 • Mức lương: $700 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Mobile; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Lap Trinh Vien Mobile 12407]

 • Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì các ứng dụng di động
 • Dẫn dắt, phân công và hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo mô hình Agile – Scrum
 • Hỗ trợ và phối hợp với nhóm kiểm thử xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động
 • Xây dựng dựng tài liệu kỹ thuật cho dự án
 • Tìm hiểu các công nghệ mới và triển khai cho nhóm

Junior/Senior Front-end React Native Developer

 • Mã JOB: 12152
 • Mức lương: $2000
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Mobile; Front-End; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [JuniorSenior Front end React Native Developer 12152]

Your role:

You will be joining the tech team and taking ownership of the product features you design and develop.  As a Senior  Front-end React Native Developer you will be responsible for the following tasks:

 • Building new features for our B2C/Marketplace mobile apps.
 • Collaborating with the product team to plan new product features
 • Working closely with backend team to effectively deliver new features
 • Keeping to deadlines, delivering consistently good work and increasing the robustness of codebases.
 • Taking ownership of the features you design and develop right through into usage
 • Helping train other members of the team in areas where you have more expertise
 • Building and maintaining a strong culture of great team morale and high-performance

Front-End Developer

 • Mã JOB: 11797
 • Mức lương: $800 - $1200
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: CSS; HTML; Front-End; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [Front End Developer 11797]

 • Tham gia phát triển các dự án về Web, Mobile của Công ty, chuyên xây dựng các chức năng Front-end của Web site, Web application, Mobile application.
 • Tham gia tìm hiểu, đánh giá các công nghệ frontend để sử dụng trong dự án.
 • Tham gia vào thiết kế và review source code.
 • Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án.

(HN) Front-End Developer

 • Mã JOB: 12438
 • Mức lương: $700 - $1000
 • Địa điểm: Ha Noi
 • Kỹ năng: Front-End; ReactJS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HN Front End Developer 12438]

 • Xây dựng UI dành cho các ứng dụng eCommerce và các tiện ích liên quan đến eCommerce sử dụng Reactjs hoặc React-Native
 • Tham gia xây dựng sản phẩm, phát triển chức năng theo nhu cầu của người dùng trong team Agile (SCRUM)

(HCM) React Native Developers

 • Mã JOB: 12311
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developers 12311]

Responsibilities

 • Develop mobile applications with React Native.
 • Collaborate with japanese team , Designers and Engineers.
 • Build and deploy performant modern mobile applications with React Native.
 • Identify and resolve performance and scalability issues

Some of the technologies we use

 • Serverless with AWS (Lambda , DynamoDB, Cognito, StepFunction, ...).
 • Machine and Deep Learning, AWS Rekognition, SageMaker. 
 • React Native, React.js, Node.js
 • End to end testing, cypress.io

(HCM) Front-end Developer

 • Mã JOB: 12097
 • Mức lương: $700
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: HTML5; JavaScript; CSS3; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM Front end Developer 12097]

 • Developing and Delivering a complete front end application.
 • Developing complex Web Application in the React Native, React Mobile, Rest Web Services and Java technologies.
 • Cooperating with the back-end developer in the process of building the RESTful API and WebRTC
 • Validating user actions on the client side and providing responsive feedback.
 • Writing tested and documented JavaScript, HTML and CSS.
 • Optimizing applications for maximum speed and scalability.
 • Performing product analysis and development tasks of increasingly complex nature which may require extensive research and analysis.
 • Developing tools for Financial Analysis and Research, Customer support.
 • Developing other tools or apps follow management’s allocation.

(HCM) React Native Developer

 • Mã JOB: 12089
 • Mức lương: Thương lượng
 • Địa điểm: Ho Chi Minh
 • Kỹ năng: Android; iOS; React Native;

Vui lòng gửi CV về email thehalfheart@gmail.com với tiêu đề là Ứng tuyển vị trí [HCM React Native Developer 12089]

 • Be part of the growing development team to build a B2B SaaS solution for HR.
 • Building application (android, ios) using React Native.
 • Work with API endpoints for dynamic content updating.
 • Ensure UI/UX of developed pages with near pixel-perfect design.